Mer innehåll

Dubbelt skydd när du besiktar bilen hos Bilprovningen

Varje år sker över en halv miljon bärgningar. Den vanligaste orsaken är att fordonet inte startar eller har ett motorfel. För att minska risken för att bli stående utan hjälp inleds nu ett samarbete som innebär att förare som väljer att besikta sin bil hos Bilprovningen får en månads kostnadsfri vägassistansförsäkring från Falck på köpet**. De får med andra ord dubbel trygghet.

Att kontrollbesikta sin bil är ett sätt att vara proaktiv när det gäller att ha en trafiksäker och fungerande bil. Ett annat sätt är att vara förberedd ifall olyckan är framme. Det bästa är naturligtvis att ha gjort båda.

Vägassistansförsäkring ”på köpet”

Idag, den 3 maj, inleder därför Bilprovningen och Falck ett samarbete som innebär att man utöver besiktningen får en månads kostnadsfri vägassistansförsäkring*, dvs. dubbel trygghet**. Erbjudandet omfattar svenskregistrerade personbilar med en totalvikt av högst 3,5 ton i originalutförande och som är högst 15 år.

- Samarbetet med Falck är en naturlig förlängning av vårt arbete för säkrare trafik, säger Benny Örnerfors, vd på Bilprovningen.

Vart tionde fordon bärgas - årligen

Alla kan tyvärr råka ut för en olycka eller driftstopp trots otaliga förberedelser. I Sverige utförs över 500000 bärgningar varje år. Det motsvarar närmare 1 400 om dagen eller vart tionde fordon på årlig basis!

Den vanligaste orsaken är att fordonet inte startar eller har ett motorfel. Andra vanliga anledningar är punktering eller att det har skett en olycka. Nedan är topp tio rapporterade driftstopp.

  1. Startar ej/motorfel
  2. Punktering
  3. Olycka
  4. Fastkörning
  5. Bromsfel
  6. Feltankad
  7. Stöld
  8. Lås-/nyckelproblem
  9. Brand/skadegörelse
  10. Bränslestopp

- De flesta har någon gång råkat ut för problem och vet vilken stress och påfrestning det innebär att bli stillastående på grund av driftstopp. Då gäller det att vara förberedd och ha en lösning på problemet. Det känns därför glädjande att kunna erbjuda kunder vår försäkring som en del av Bilprovningens erbjudande, säger Michael Bergh, vd på Falck Försäkringsaktiebolag.

Både Bilprovningen och Falck har i mer än 50 år arbetat för ökad trafiksäkerhet och att bidra till att färre trafikolyckor inträffar och att liv räddas.

* Försäkringen träder i kraft två dagar efter utförd besiktning, gäller sedan i 30 dagar och avslutas automatiskt utan uppsägning. Utfallet av besiktningen har ingen betydelse förutom vid körförbud där försäkringen gäller först två dagar efter att det har hävts.

**Erbjudandet gäller t.o.m. maj 2019.

För mer information

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef Bilprovningen, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Richard Blomström, Marketing Specialist Falck, mobil: 0733-15 75 90, e-post: richard.blomstrom@se.falck.com