Mer innehåll

Fyra av fem motorcyklar godkänns hos Bilprovningen

Bilprovningens besiktningsstatistik för 2014 visar att motorcyklarna fortsatt är i gott skick. En förklaring är de korta körsträckorna till följd av den korta säsongen, men en bidragande orsak är också att motorcyklarna vårdas väl av sina ägare. Totalt underkändes var femte motorcykel, men endast var tionde med krav på efterkontroll. Det är en låg andel i förhållande till andra fordonsslag.

Under 2014 kontrollbesiktade Bilprovningen drygt 40 000 motorcyklar. Genomsnittsåldern var 16 år och den genomsnittliga årliga körsträckan cirka 200 mil.

Totalt underkändes var femte (22 procent), men endast var tionde (9 procent) med krav på efterkontroll. Det är en låg andel i förhållande till andra fordonsslag.

En efterkontroll innebär att anmärkningarna är av sådan karaktär att fordonet måste uppvisas på nytt för att säkerställa att felen åtgärdats.

Vid efterkontrollen underkändes bara 3 procent vilket också är en jämförelsevis mycket låg andel.

Inga större skillnader mellan årsmodeller

Bilprovningen redovisar också besiktningsstatistiken för motorcyklar per årsmodell. Den uppvisar att utfallet inte skiljer sig nämnvärt mellan modellerna, oavsett ålder.

– Statistiken visar, liksom tidigare år, att motorcyklarna generellt är i gott skick. Sannolikt beror detta inte bara på relativt korta körsträckor utan även på att många motorcyklister är måna om sina hojar och underhåller samt vårdar dem väl, säger Morgan Isacsson, Bilprovningens expert på kontrollbesiktning.

Av de motorcyklar som underkändes avsåg de vanligaste anmärkningarna halvljus, stopplykta, reflex, för hög bullernivå, bromsbelägg, missljud i hjullager och läckage i stötdämpare.

Välvårdade hojar i Blekinge

Högsta andelen underkända motorcyklar hade Värmlands och Västmanlands län med 27 procent. Lägsta andelen underkända hade Blekinge län med 16 procent.

Besiktningsintervall för motorcyklar

Motorcyklar kontrollbesiktas första gången efter fyra år i trafik och därefter vartannat år.

Tabeller med besiktningsresultatet för motorcyklar totalt och länsvis hittar du på www.bilprovningen.se/statistik.

Foto: Bilprovningen

För mer information

Morgan Isacsson, tekniskt sakkunnig, mobil: 0736-88 21 76, e-post: morgan.isacsson@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Marit Thorin, kommunikatör, mobil: 0705-66 02 37, e-post: marit.thorin@bilprovningen.se