Mer innehåll

Vad innebär anmärkning som leder till direkt körförbud?

Om fordonet har så allvarliga fel att det får körförbud i samband med besiktningen på stationen måste fordonet bärgas därifrån. Körförbudet gäller tills en ny besiktning har gjorts. Här kan du läsa om olika slags körförbud.

Om fordonet har fått körförbud på grund av utebliven besiktning får du köra fordonet till närmaste besiktningsstation eller verkstad. Om fordonet däremot har fått körförbud utfärdat av polis eller i samband med besiktningen måste det bärgas till verkstaden.

Olika slags körförbud

Enligt Fordonslagen kan ett fordon få körförbud i följande fall:

  • Meddelat körförbud: Om ditt fordon är i så dåligt skick att det innebär en trafikfara kan det få körförbud. Det kan ske i samband med kontrollbesiktning eller registreringsbesiktning. Du kan även få körförbud i en flygande inspektion, det vill säga om Polisen vid kontroll bedömer att fordonet inte är i körbart skick.
  • Utebliven kontroll: Ifall fordonet inte genomgår kontrollbesiktning inom utsatt tid får det körförbud. Samma sak gäller om du får en anmärkning vid kontrollbesiktningen som innebär att du måste göra efterkontroll (så kallad tvåa) men inte infinner dig inom en månad.

Körförbud och bilförsäkring

Din trafikförsäkring gäller även om fordonet är belagt med körförbud, oavsett anledning till körförbudet.

Brukandeförbud eller körförbud?

Enligt fordonsskattelagen får du inte köra ett skattepliktigt fordon om du inte har betalat skatten i tid. Då får fordonet så kallat brukandeförbud, vilket bland annat innebär att Polisen kan beslagta registreringsskyltarna och att du kan få betala böter.

Körförbud däremot har med bilens skick att göra och regleras genom Fordonslagen. Brukandeförbud och körförbud är således inte samma sak.