Mer innehåll

Däckrazzia: Dålig koll på däcken i Stockholm

I år genomfördes däckrazzior i Stockholm för första gången på tolv år. Resultaten visar att många bilister inte har koll på sina däck.

Däckrazzior genomfördes i Stockholmsområdet under tre dagar i början av september, i Norrtälje, Täby, Vällingby, Huddinge och på Kungsholmen. Totalt kontrollerades 225 bilar.

Tre av fyra kollar inte trycket i däcken

Resultaten i Stockholm visar att endast en av fyra hade koll på lufttrycket, vilket innebär att man har mätt lufttrycket den senaste månaden eller vet när det gjordes senast.

– Lufttrycket bör kontrolleras regelbundet, även om bilen har automatisk lufttrycksövervakning, säger Fredrik Ardefors, Däckbranschen Sverige.

När trycket i däcken inte mäts regelbundet ökar risken för att trycket blir för lågt. Med för lite tryck i däcken ökar bränsleförbrukning och däckslitage. Med större avvikelser av tryck i däcken kan bilen också bli instabil vid en häftig inbromsning eller undanmanöver.

Så mäter du lufttrycket på din personbil.

Slitna däck utan att veta om det

Nästan en av fyra bilister vid årets däckrazzior i Stockholm hade däck med 3 mm eller mindre mönsterdjup utan att veta om att däcken börjar bli slitna.

– När däcken slits minskar mönsterdjupet och förmågan att tränga undan vatten när det är blött på vägen. Därför är det viktigt att ha koll på när däcken börjar bli slitna, så att man anpassar farten när det regnar. Annars kan greppet försämras och risken för vattenplaning öka. Minsta lagliga mönsterdjup på sommaren är 1,6 mm, säger Rickard Cosini, NTF.

Så mäter du mönsterdjup på däck.

Årliga däckrazzior i Sverige

Nu närmar sig slutet på perioden med däckrazzior, vilka i år genomförs i Stockholm, Västra Götaland, Skåne och på Gotland. De sista däckrazziorna för 2020 blir under nästa vecka i Göteborg. Syftet är att påminna bilister om sitt ansvar att ha koll på däcken och varför detta är viktigt, samt att informera om energimärkningen av däck. Vid däckrazziorna samlas också statistik in, exempelvis om mönsterdjup, lufttryck och andelen bilar med vinterdäck på sommaren. Detta speciella år är även handsprit och skyddsmaterial en del av ut-rustningen vid däckrazziorna.

Vid däckrazziorna gör Polisen en ordinarie trafikkontroll. När trafikkontrollen är klar erbjuds föraren att få bilens däck undersökta. Däckkontrollen är frivillig.

Så här går en Däckrazzia till.

Däckrazzia är en samverkan mellan Energimyndigheten, VTI, Däckbranschens informat-ionsråd, NTF och Bilprovningen. Däckrazzior genomförs i samband med Polisens trafik-kontroller.

Bilder: dackrazzia.se under länken Pressrum.

För mer information

Anders Hallberg, Energimyndigheten, mobil: 0165-44 21 13, e-post: anders.hallberg@energimyndigheten.se

Rickard Cosini, NTF, mobil: 0708-19 01 50, e-post: rickard.cosini@ntf.se

Mattias Hjort, VTI, mobil: 013-20 42 91, e-post: mattias.hjort@vti.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Fredrik Ardefors, Däckbranschen Sverige, mobil: 0704-18 25 60, e-post: fredrik@dackbranschen.se

Pontus Grönvall, Däckbranschens informationsråd, mobil: 0340-67 30 01, 070-567 37 47, e-post: pontus@dackinfo.se