Mer innehåll

Synbesiktningen 2022:

8 av 10 bilförare vill ha lagkrav på
reflex för gångtrafikanter

Av Sveriges närmare 7 miljoner* bilförare vill 80 procent, motsvarande cirka 5,6 miljoner, se en lag för gångtrafikanter att bära reflex vid mörker. Det visar färska siffror från Synbesiktningen, Sveriges största syntest av bilförare, som genomförs av Synoptik i samarbete med Bilprovningen. Lagen skulle likna den som finns för cyklister där det krävs reflex vid mörker.

För att en gångtrafikant ska synas i mörker är reflexen avgörande. Statistik från Trafikverket** visar att gångtrafikanter som bär mörka kläder utan reflex syns först på cirka 20–30 meter från ett mötande fordon i mörker. Med ljusa kläder däremot syns de på 60 meters avstånd och med reflex redan på cirka 125 meters håll. Att det är svårt för bilförare att se i mörker kan Synbesiktningen 2022 bekräfta där 8 av 10, motsvarande 5,6 miljoner, bilförare vill se en lag för gångtrafikanter att bära reflex vid mörker likt den som finns för cyklister.

– Tryggheten i trafiken är ett samspel mellan alla som vistas i den. Det är lika viktigt med säkra förare, som regelbundet besiktar sin bil och kontrollerar sin syn, som med säkra fotgängare som alltid använder reflex, säger Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef på Bilprovningen.

Mörkret är utmanande för bilförare

Under vinterhalvåret är det på många sätt utmanande att köra bil med hala vägbanor, mörker och nederbörd av olika slag. Detta visar även Synbesiktningen 2022 där 74 procent av bilförarna över 45 år upplever att det är svårt att se i mörker och därför mer utmanande att köra.

– Att se i mörker ställer höga krav på synen och koncentrationen för att vara en säker bilförare. När det är mörkt förlorar ögat en del av sitt detaljseende. Det blir även svårare att urskilja färger och ännu värre när det regnar eller snöar. Med åldern blir ögat också mindre elastiskt och därför är det naturligt att personer över 45 år kan få svårare att se i mörker, säger Rebecka Rane, legitimerad optiker på Synoptik.

Kort om resultaten av Synbesiktningen 2022

  • 10 procent har en olaglig syn, dvs. en synskärpa som ligger under dagens körkortskrav.
  • 74 procent av bilförare över 45 år upplever att det är svårt köra bil i mörker.
  • 80 procent av bilförarna vill se en lag för gångtrafikanter att bära reflex i mörker.
  • 88 procent vill lagstadga synkontroller vid körkortsförnyelse från 55 år eller tidigare.

Synbesiktningen 2022 genomfördes under perioden 3–30 oktober. 1 896 bilister svarade på attitydfrågor kring syn och bilkörning, varav 1 376 bilister gjorde ett syntest. För statistik och analys läs faktasida här: www.synoptik.se/synbesiktningen

* Baserat på Trafikverkets siffror från oktober 2022, 6 726 213 B-körkortsinnehavare i Sverige.

** https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/trafiksakerhet/sakerhet-pa-vag/sakerhet-for-gaende/

Två likadana bilder jämte varandra där den till vänster visar ett par som går i mörker utan reflex och där den till höger visar samma par som går i mörker med reflex.

För att en gångtrafikant ska synas i mörker är reflexen avgörande. Foto: MPAGI

För mer information

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef Bilprovningen, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Anders Ekhammar, pressansvarig Synoptik, mobil: 0707-46 25 79, e-post: anders.ekhammar@perspective.se

Rebecka Rane, legitimerad optiker på Synoptik, telefon: 08-580 260 00, e-post: rra@synoptik.se

Vad är Synbesiktningen?

Synbesiktningen är ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen. Syftet är att uppmärksamma både synens betydelse för ansvarsfull bilkörning samt vikten av att synas i trafiken. Under fjorton år har totalt över 30 000 syntester genomförts, 2022 svarade 1 896 bilister på attitydfrågor och 1 376 testade sin syn. Resultatet för 2022 års undersökning visar att 10 procent av förarna har en syn som är direkt olaglig och oskarp redan på en meters avstånd. Synbesiktningen genomförs varje år under hösten då kraven på bilförarnas syn ökar som mest. För mer information, se www.synoptik.se/synbesiktningen

Kort om Synoptik

Synoptik är experter på optik sedan grundandet 1931 och har idag mer än 140 butiker över hela Sverige. Med en mission om kvalitetsoptik som alla kan ha råd med och en årsomsättning på över 1,2 miljarder är Synoptik hela Sveriges folkoptiker. Företaget ägs delvis av Synoptikfonden, en icke vinstdrivande stiftelse som verkar för att främja nordisk forskning inom ögonhälsa. Varje år skänks en del av vinsten från Synoptik till fondens arbete. Synoptik är även en del av EssilorLuxottica, en världsledande aktör inom design, tillverkning och distribution av glasögon och solglasögon med drygt 18 000 butiker över hela världen. För mer information, se www.synoptik.se

Kort om Bilprovningen

Bilprovningen (AB Svensk Bilprovning) grundades 1963 och ägs av svenska staten. Företaget är med över 100 stationer från Skurup till Gällivare Sveriges ledande aktör för besiktning av motordrivna fordon och har arbetat för ökad trafiksäkerhet och minskad klimatpåverkan i över 55 år. För mer information besök www.bilprovningen.se