Mer innehåll

Bilprovningens besiktningsstatistik 2022:

Gasolutrusningen kontrolleras bara i 4 av 10 husvagnar och husbilar

Fram till april 2009 kontrollerades gasolinstallationerna på samtliga husvagnar och husbilar. Nu, när kontrollen inte längre är obligatorisk, är andelen 40 procent. Det visar Bilprovningens besiktningsstatistik för 2022. Bilprovningen, som månar om säkra fordon, finner utvecklingen oroväckande eftersom bristerna kan få allvarliga konsekvenser såsom brand med fara för liv.

För att känna sig trygg i sin husvagn eller husbil och undvika risken för brand och explosion är det viktigt att göra regelbundna kontroller av gasolutrustningen.Förr var kontrollen obligatorisk, men kravet upphörde i april 2009 till följd av nya EU-regler. Numera är kontrollen frivillig och av de närmare 17 000 husvagnar och husbilar som Bilprovningen besiktade under 2022 genomgick cirka 40 procent en gasolkontroll.

Gasolläckage vanligaste bristen

Bilprovningens besiktningsstatistik för 2022 visar att 3,1 procent av husvagnarna och husbilarna hade brister i gasolinstallationen. Majoriteten av felen (86,4 procent) utgjordes av läckage följt av skadade slangar (8,2 procent).

Enligt statistiken var andelen husvagnar med brister större än andelen husbilar (4,1 jämfört med 2,3 procent).

- För oss som månar om säkra fordon och säkra förare är en kontroll av gasolutrustningen A och O eftersom ett eventuellt läckage kan få allvarliga konsekvenser. I värsta fall skulle gasen kunna antändas och orsaka skador eller dödsfall, säger Per-Anders Blommefors, som är besiktningsansvarig på Bilprovningen.

Bilprovningens tips

Här är Bilprovningens tips för att förebygga fel i gasolutrustningen;

  • Gör kontroller av gasolinstallationerna regelbundet.
  • Kontrollera packningen på anslutnings-/reduceringsventilen till gasoltuben. Vid skada byt packning.
  • Se till att gasolskåpets ventilation är öppen.
  • Fyll inte skåpet med lösa föremål som kan skada ledningar och tuber under färd.
  • Se över och byt ut gasolslangar om eventuella torrsprickor finns.
  • Installera om möjligt ett så kallat gasollarm.

Bilaga: Tabell med 2022 och 2021 års besiktningsutfall för gasolkontroller. Excel, 19.9 kB.

En kvinna iklädd bilprovningskläder genomför en gasolkontroll på en husvagn inne i en besiktningshall. I bakgrunden står en manlig kollega iklädd bilprovningskläder och tittar på.

En besiktningstekniker på Bilprovningen genomför en gasolkontroll. Foto: Bilprovningen

För mer information

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Per-Anders Blommefors, besiktningsansvarig, mobil: 0730-94 14 25, e-post: per.anders.blommefors@bilprovningen.se