Mer innehåll

Bilprovningen uppmuntrar till självbesiktning för att begränsa hudcancer

Bilprovningen har valt att bli en samarbetspartner till Euromelanoma för att informera om och öka medvetenheten bland i första hand män om hur man genom goda solvanor och självbesiktning kan förebygga hudcancer. Under juni-juli visas årets kampanjfilm på Bilprovningens samtliga 101 stationer.

Under juni och juli stöttar Bilprovningen Euromelanoma - en kampanj för att stoppa hudcancer i tid och där medvetenhet om riskfaktorerna utgör det viktigaste steget. Kampanjen pågår i hela Europa.

Överdriven solexponering

Hudcancer är den vanligaste formen av cancer i såväl Sverige som övriga världen - trots att det är enkelt att skydda sig. Upp emot 90 procent av Sveriges hudcancerfall är relaterade till överdriven solexponering.

- Det absolut viktigaste för att förebygga malignt melanom är goda solvanor, att hålla sig i skuggan mitt på dagen, att klä på sig och att använda rikligt med solskydd, säger Åsa Ingvar som är hudläkare vid Skånes Universitetssjukhus, forskare vid Lunds universitet och ansvarig för Euromelanoma-veckan i Sverige.

Hudcancer är också lätt att behandla med en enkel operation om den upptäcks i tid. Det är hudförändringar som växer, ändrar form eller färg, har ojämna kanter, kliar eller som bildar sår som man ska se upp med och som bör bedömas av läkare. Men det finns det finns ett stort hinder, nämligen förnekelse.

Äldre män mest svårnådda

Den mest svårnådda målgruppen är män 55 år och äldre. Män söker i genomsnitt hjälp senare i åldern och i sjukdomsförloppet för hudförändringar än vad kvinnor gör. De är också sämre på att delta i olika screeninginitiativ. Det visar tidigare Euromelanoma-kampanjer, där endast 30 procent varit män.

- Utvecklingen av hudcancer i Sverige är oroväckande, men kan begränsas med kunskap. Många av våra kunder och medarbetare är män. Därför var det en självklarhet för oss på Bilprovningen att hjälpa till i informationsspridningen. Förhoppningsvis kan vi göra skillnad och uppmuntra män att inte bara besikta bilen, utan även sig själva, säger Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef på Bilprovningen.

För att öka medvetenheten om hudcancer och uppmuntra till förebyggande åtgärder i tid kommer Bilprovningen att under perioden juni-juli visa och sprida årets Euromelanoma-film i flera av sina kanaler, däribland de digitala skärmarna på samtliga 101 stationer.

Om Euromelanoma

Euromelanoma grundades 1999 av tre stycken dermatologer, därefter har Euromelanoma spridit sig snabbt och idag är man verksamma i 33 länder. Den första Euromelanoma-dagen i Sverige hölls i maj år 2000. Euromelanomas huvudsakliga syfte är att sprida information om förebyggande av hudcancer, om symtom, tidig diagnos och behandling. Läs mer på www.euromelanoma.org/sweden.

För mer information

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66 e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Åsa Ingvar, hudläkare vid Skånes Universitetssjukhus, e-post: asa.ingvar@skane.se

Cia Holst, projektledare Bästa Kompisar Reklambyrå, mobil: 0708-80 88 07, e-post cia@bastakompisar.se