Mer innehåll

Kantar Sifo och Synbesiktningen 2020:

Män sämre än kvinnor på att bära reflex

Det är stor skillnad mellan hur bra kvinnor och män är på att använda reflex. Enligt en riksrepresentativ undersökning gjord av Kantar Sifo (november 2020) på uppdrag av Synbesiktningen, Sveriges största syntest av bilförare och ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen, använder 77 procent av kvinnorna i Sverige ofta eller alltid reflex när de är ute mörker. Motsvarande siffra för män är 61 procent.

Synbesiktningen 2020 visar också att kvinnliga bilister i större grad upplever att det är svårt eller mycket svårt att se gångtrafikanter som inte bär reflex. Andelen uppgår till 82 procent medan motsvarande siffra för män är 67 procent. Enligt studier från bland andra NTF* syns en person med reflex redan på 125 meters avstånd medan en person utan reflex syns först på 20–30 meters avstånd.

– Det är inte helt enkelt att hitta en logisk förklaring till varför reflexanvändningen skiljer sig så mycket mellan kvinnor och män. Synbesiktningen visar att män har en stark övertro på att de har en tillräckligt bra syn för att köra bil. De upplever också i mindre utsträckning att det är svårt att se gångtrafikanter som inte bär reflex i mörker. Samtidigt finns det inga fysiologiska skillnader på ett friskt öga som skiljer män från kvinnor. Troligtvis handlar det om en mental övertygelse, säger Stina Lönn, kliniskt ansvarig på Synoptik.

För bilister råder det ingen tvekan om att man bör bära reflex i mörker. Närmare 9 av 10 bilister vill ha en lag för gångtrafikanter att bära reflex i mörker. Detta visar Synbesiktningen som under 12 års tid undersökt bilisters syn och attityder kring syn och trafik.

– Enligt Synbesiktningen 2020 kör var tionde bilist med olaglig** syn. Detta i kombination med att det är ännu svårare att se i mörker talar för att reflexen borde vara en självklarhet i trafiken. Den kan vara skillnaden mellan liv och död när man är ute och går i mörkret, säger Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef på Bilprovningen.

Synbesiktningen 2020 genomfördes den 15 oktober. 1 252 bilister svarade på attitydfrågor kring syn och bilkörning, varav 784 bilister gjorde ett syntest. Undersökningen av Kantar Sifo genomfördes i november 2020 och är en riksrepresentativ undersökning med 2308 intervjuer.

För statistik och analys för Synbesiktningen och Sifo Kantar-undersökningen läs faktasida här:

www.synoptik.se/synbesiktningen

Kort om resultaten av Kantar Sifo och Synbesiktningen 2020

  • 84 procent av svenskarna äger en reflex för eget bruk.
  • 32 procent använder aldrig eller sällan reflex när de är ute och går i mörker.
  • 74 procent av Sveriges bilister tycker det är svårt eller mycket svårt att se personer utan reflex i mörker. (Kvinnor 82 procent, män 64 procent)
  • 86 procent av Sveriges bilister vill se lagkrav på reflex för gångtrafikanter i mörker.
  • 91 procent vill lagstadga synkontroller vid körkortsförnyelse.

* Läs mer om gångtrafikanter och reflexer här.

** Med olaglig synskärpa menas att de testade personerna inte uppfyller den gräns (minst 0,5 i synskärpa med båda ögonen) som Transportstyrelsen har vid ansökan om lämplighetsintyg för körkort.

Vad är Synbesiktningen?

Synbesiktningen är ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen. Syftet är att uppmärksamma både synens betydelse för ansvarsfull bilkörning samt vikten av att synas i trafiken. Under tolv år har totalt över 27 000 syntester genomförts, 2020 svarade 1252 bilister på attitydfrågor och 784 testade sin syn. Resultatet för 2020 års undersökning visar att 10 procent av förarna har en syn som är direkt olaglig** och oskarp redan på en meters avstånd. Synbesiktningen genomförs varje år under hösten då kraven på bilförarnas syn ökar som mest. För mer information, besök www.synoptik.se/synbesiktningen

Kort om Synoptik

Synoptik etablerades i Sverige 1991 och är dag med 144 butiker och en omsättning över 1,2 miljarder kronor en av landets ledande aktörer inom optik. Genom att erbjuda kvalitetsoptik som alla kan ha råd med ska Synoptik bli Sveriges folkoptiker. Företaget ägs delvis av Synoptikfonden, en icke vinstdrivande stiftelse som verkar för att främja nordisk forskning inom optik. Varje år skänks därför en del av vinsten från Synoptik till forskning inom optik och oftalmologi. Synoptik är även en del av GrandVision N.V., en världsledande aktör inom optisk detaljhandel, med drygt 7 000 butiker i fler än 40 länder. För mer information, se www.synoptik.se

Kort om Bilprovningen

I mer än 55 år har Bilprovningen arbetat för ökad trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan. Verksamheten kännetecknas av ansvar, oberoende och kvalitet. Med 100 stationer och cirka 550 medarbetare är Bilprovningen Sveriges ledande aktör för besiktning av motordrivna fordon. Under 2019 omsatte företaget 647 MSEK. Bilprovningen grundades 1963 och ägs av svenska staten. För mer information besök www.bilprovningen.se

Foto: PMAGI, Petter Magnusson

För mer information

Lottie Funck Ekelund, marknadsdirektör Synoptik, tfn: +46 (0)73-523 40 22, e-post: lfe@synoptik.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66
e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Anders Ekhammar, pressansvarig Synoptik, tfn +46 (0)70-746 25 79, e-post: anders.ekhammar@perspective.se