Mer innehåll

Bokslutskommuniké 2022

Stabilt år med flera nyetableringar

2022 har varit ett turbulent år men Bilprovningen har lyckats hantera de utmanande omständigheterna väl och fullföljt alla planerade satsningar i ambitionen att växa och ha marknadens och landets bästa service samt tjänsteutbud.

Året i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 766 (713) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 74 (97) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 64 (130) MSEK.
  • Resultatet uppgick till 37 (71) MSEK, vilket motsvarar 916 (1 785) SEK per aktie före och efter utspädning.
  • Styrelsens rekommendation till årsstämman är att 37 MSEK delas ut till aktieägaren, vilket motsvarar 925 SEK per aktie.

Vd Andreas Myhrman kommenterar året

2022 har varit ett turbulent år men Bilprovningen har lyckats hantera de utmanande omständigheterna väl och fullföljt alla planerade satsningar i ambitionen att växa och ha marknadens och landets bästa service samt tjänsteutbud.

Under året invigde vi sex nya stationer och två ometableringar samt tecknade hyresavtal för tre anläggningar. Vid utgången av året hade Bilprovningen 106 stationer i drift. På den totala fordonsbesiktningsmarknaden fanns vid motsvarande tidpunkt 594 ackrediterade anläggningar.

Rörelseresultatet för året uppgick till 74 MSEK. Resultatet ligger inte i paritet med föregående år vilket förklaras av betydande uppstartskostnader för etableringar och långsiktiga satsningar på utbildning av befintlig personal, bl a i form av ett ledarskapsprogram. Kraftigt ökade kostnader för el och värme är också en bidragande orsak.

Tack vare en volymtillväxt ökade nettoomsättningen för året till 766 MSEK. Detta förstärkte vår genomsnittliga marknadsandel som ökade till 27 procent och medförde att vi behöll vår marknadsledande position även under 2022. Andelen registreringar i Mina sidor, där vi erbjuder våra mest lojala kunder mervärden, ökade med drygt 45 procent och enligt vår kundmätning, som görs av Kantar Sifo, var 95 procent nöjda med sitt besök hos oss.

Vi känner oss både stolta och hedrade över att återigen ha utsetts till Sveriges mest hållbara besiktningsföretag i Sustainable Brand Index 2022. I den totala rankingen klättrade vi dessutom 16 placeringar, från 57 till 41, bland Sveriges 409 mest välkända varumärken.

Bilprovningen har sedan starten 1963 aktivt jobbat med hållbarhet. Basen är kontrollbesiktningen, där vi dagligen bidrar till ökad trafiksäkerhet och minskad miljöbelastning. Självklart bedrivs även den egna verksamheten så hållbart som möjligt. Under året utökades vår hållbarhetsstrategi med ytterligare en insats, där vi anser oss kunna göra störst skillnad för samhället. Det handlar om att bidra till Nollvisionen och Netto noll klimatavtryck genom fyra fokusområden; säkra fordon och säkra förare samt klimatkloka fordon och klimatkloka förare.

Varje möte med en förare är en chans att inspirera till bättre val och bättre beteende. Därför har året präglats av många gemensamma och egna informationskampanjer. Allra stoltast är jag över är den däcktryckskampanj som vi gjorde i egen regi, där våra besiktningstekniker engagerade sig i kundmötet på stationerna för att öka förares kunskaper om de positiva effekterna av rätt lufttryck i däcken för säkerheten, klimatet och plånboken.

Det här är min sista delårsrapport som vd för Bilprovningen. Snart tar min efterträdare vid, som med förnyad kraft och energi, kommer att leda arbetet framåt. Jag vill ta tillfället i akt att tacka styrelsen, ledningsgruppen och alla medarbetare för den här tiden. Det har varit ett privilegium att få utveckla verksamheten tillsammans med er.

Bilprovningens bokslutskommuniké 2022 finns publicerad på bilprovningen.se.

Bilprovningens vd iklädd bilprovningströja med Friends-pin står leende framför en bilprovningsstation

Vd Andreas Myhrman framför en av Bilprovningens stationer. Foto: Bilprovningen

För mer information

Andreas Myhrman, vd, mobil: 0702-75 06 74, e-post: andreas.myhrman@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se