Mer innehåll

Bilprovningens besiktningsstatistik 2023:

Brister hos fyra av tio tunga bussar

Utfallet av Bilprovningens besiktningsstatistik för 2023 visar att fyra av tio tunga bussar hade brister och var tredje fel med krav på efterkontroll. Statistiken pekar dessutom på en utveckling i fel riktning med en ökande andel tunga bussar med brister jämfört med 2022.

Under 2023 kontrollbesiktade Bilprovningen närmare 4 500 tunga bussar (totalvikt över 3,5 ton). Fler än fyra av tio (43,1 procent) hade brister. I dessa fall måste bristerna åtgärdas snarast och när det är gjort får fordonet brukas som vanligt.

Ökande andel tunga bussar med brister

En jämförelse mellan Bilprovningens besiktningsstatistik 2022 och 2023 visar att andelen tunga bussar med brister ökade med 4,6 procentenheter, från 38,5 till 43,1 procent.

- Regelbundna kontroller är vårt viktigaste bidrag till säkra fordon och allas trygghet i trafiken. Besiktningsutfallet för 2023 med fler brister känns oroväckande, inte minst med tanke på alla passagerare som färdas i bussarna. Vi hoppas att det vänder under 2024, säger Per-Anders Blommefors som är besiktningsansvarig på Bilprovningen.

Ombesiktning för var tredje tung buss

2023 års besiktningsstatistik visar att närmare var tredje (32,9 procent) tung buss hade brister som krävde efterkontroll. Detta innebär att bristerna är så pass allvarliga att fordonet inte får användas mer än nödvändigt innan felen har åtgärdats och en fackmannamässig bedömning gjorts av att de har avhjälpts.

Var femte tung buss får anmärkningar vid brandskyddskontrollen

Det är vanligt med brister i bromssystemet (19,4 procent) och med anmärkningar vid brandskyddskontrollen (18,7 procent).

- För passagerarnas säkerhet är det oerhört viktigt, ifall en brand skulle uppstå, att det finns brandsläckare och att nödutgångarna är tydligt utmärkta. Sist men inte minst får det inte finnas något oljeläckage. Det skulle kunna få förödande konsekvenser, avslutar Per-Anders Blommefors.

Färre brister bland tunga bussar över 10 ton

Under 2023 kontrollerade Bilprovningen drygt 800 tunga bussar med en totalvikt om 3 500–9 999 kg. Närmare varannan (49,9 procent) brister och 35,4 procent allvarliga brister med krav på efterkontroll.

Antalet kontrollerade tunga bussar med en totalvikt om 10 000 kg eller mer var betydligt fler, närmare 3 600. Bland dessa hade 41,6 procent brister och fler än var fjärde (31,3 procent) fel med krav på efterkontroll.

Besiktningsintervall för tunga bussar

Tunga bussar (totalvikt över 3,5 ton) kontrollbesiktas för första gången inom ett år efter att den togs i bruk och därefter senast 12 månader efter föregående besiktning.

Bilaga: Tabell med 2023 och 2022 års besiktningsresultat för tunga bussar. Excel, 37 kB.

En vit tung buss står parkerad utanför en bilprovningsstation. Intill syns en man i bilprovningskläder tillsammans med en man i vit tröja och svarta byxor. De tittar på ett papper.

Ökande andel tunga bussar med brister Foto: Bilprovningen

För mer information

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Per-Anders Blommefors, besiktningsansvarig, mobil 0730-94 14 25, e-post: per.anders.blommefors@bilprovningen.se