Mer innehåll

Var tionde bilist ser suddigt redan efter en meter

– lever inte upp till Transportstyrelsens synkrav

Nya siffror från Synbesiktningen, Sveriges största syntest av bilister som genomförs av Synoptik i samarbete med Bilprovningen, visar att var tionde bilist ser suddigt redan efter en meter och skulle därmed inte klara Transportstyrelsens synkrav för att ta körkort. Andelen motsvarar över 600 000* bilister.

Under 15 år har Synoptik årligen i oktober testat synen på bilister i samband med kontrollbesiktningen på Bilprovningen, och inräknat årets undersökning närmar sig underlaget 35 000 förare. Varje år visar undersökningen att en betydande andel inte når upp till det synkrav som ställs av Transportstyrelsen för att få ta B-körkort, vilket är att ha minst 50 procentig syn med båda ögonen (visus/synskärpa 0,5).

– Kravet om att ha 50 procentig synskärpa för att få ta körkort är lågt som det är. Ser man sämre än så är det verkligen illa och oroväckande. Att över 600 000 bilister inte längre klarar synkravet som ställs när man tar körkort borde vara ett tydligt argument för att införa ett lagstadgat krav på syntest vid körkortsförnyelse, säger Awet Tesfamariam, Kliniskt ansvarig på Synoptik.

9 av 10 bilister vill se krav på syntest

I samband med Synbesiktningen besvarar bilisterna en enkät om syn och trafiksäkerhet. Resultatet visar att 9 av 10 vill ha ett lagstadgat krav på syntest vid körkortsförnyelse, något som många andra länder inom EU redan har.

– Sverige är sedan länge en förebild på trafiksäkerhetsområdet, ändå visar Synbesiktningen att det går att göra mer för att nå Nollvisionen. Vi tycker därför att Sverige, liksom flertalet andra länder i EU, borde införa återkommande synkontroller vid körkortsförnyelsen, inte minst eftersom det är efterfrågat av bilisterna själva, säger Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef på Bilprovningen.

Svårare att köra bil i mörker

65 procent av de tillfrågade tycker att det är svårt eller mycket svårt att se vid mörkerkörning och 80 procent upplever att de blir besvärade av bländade lyktor från mötande fordon.

– När mörkret kommer ställs ännu högre krav på synen för att köra säkert. Det är ett faktum att vi ser sämre då och ju äldre man blir, desto svårare är det att anpassa ögonen till mörkerkörning. Därför är det mycket viktigt att man har rätt synhjälpmedel för att minska risken för olyckor, säger Awet Tesfamariam.

Kort om resultaten av Synbesiktningen 2023

  • 9 procent har en synskärpa som ligger under dagens körkortskrav.
  • 88 procent vill lagstadga synkontroller vid körkortsförnyelse från 55 år eller tidigare.
  • 82 procent tycker att bilister bör kontrollera synen minst vart femte år för att köra trafiksäkert.

Synbesiktningen 2023 genomfördes under perioden 2–31 oktober. 1 715 bilister svarade på attitydfrågor kring syn och bilkörning, varav 1 119 bilister gjorde ett syntest.

För statistik och analys läs faktasida här: www.synoptik.se/synbesiktningen

* Totalt 6 767 757 (juli 2023) personer har B-körkort i Sverige enligt Transportstyrelsen. Det innebär att det finns uppskattningsvis 609 098 bilförare som inte når upp till Transportstyrelsens synkrav vid ansökan om lämplighetsintyg för B-körkort.

Vad är Synbesiktningen?

Synbesiktningen är ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen. Syftet är att uppmärksamma synens betydelse för ansvarsfull körning och vikten av att synas i trafiken. Under femton år har närmare 35 000 syntester genomförts. Resultatet visar att nio procent av förarna har en syn som inte skulle klara lämplighetsintyget för körkort utan att korrigera synskärpan med synhjälpmedel, personen ser oskarp redan på en meters avstånd. Synbesiktningen genomförs varje år under hösten då kraven på bilförarnas syn ökar som mest. För mer information, besök www.synoptik.se/synbesiktningen

Kort om Synoptik

Synoptik är experter på optik sedan grundandet 1931 och har idag mer än 140 butiker över hela Sverige. Med en mission om kvalitetsoptik som alla kan ha råd med och en årsomsättning på över 1,2 miljarder är Synoptik hela Sveriges folkoptiker. Företaget ägs delvis av Synoptikfonden, en icke vinstdrivande stiftelse som verkar för att främja nordisk forskning inom ögonhälsa. Varje år skänks en del av vinsten från Synoptik till fondens arbete. Synoptik är även en del av EssilorLuxottica, en världsledande aktör inom design, tillverkning och distribution av glasögon och solglasögon med drygt 18 000 butiker över hela världen. För mer information, se www.synoptik.se

Kort om Bilprovningen

Bilprovningen (AB Svensk Bilprovning) grundades 1963 och ägs av svenska staten. Företaget är med närmare 110 stationer från Skurup till Gällivare Sveriges ledande aktör för besiktning av motordrivna fordon och har arbetat för ökad trafiksäkerhet och minskad klimatpåverkan i 60 år. För mer information besök www.bilprovningen.se

Samma bild (trafikmiljö i mörker) syns till vänster som till höger med den skillnaden att den vänstra är blurrig och den andra har fin skärpa.

Var tionde bilist har en synskärpa som ligger under dagens körkortskrav. Foto: PMAGI

För mer information

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef Bilprovningen, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Awet Tesfamariam, Head of Clinical på Synoptik, mobil: 0761-03 81 70, e-post: ate@synoptik.se

Anders Ekhammar, pressansvarig Synoptik, mobil: 0707-46 25 79, e-post: anders.ekhammar@upstreamcom.se