Mer innehåll

Var fjärde trafikant tycker det är ok att cykla efter tre glas vin

Midsommar närmar sig, liksom en av landets mest intensiva trafikhelger. Bilisters attityder till alkohol har skärpts, men bland cyklister är det sämre ställt. En av fyra tycker att det är acceptabelt att sätta sig bakom styret efter tre glas vin. Det visar en enkät som Bilprovningen och Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF) har genomfört under våren.

Alkohol och bilkörning hör inte ihop. Ändå tycker 14 procent att det är acceptabelt att köra bil efter att ha druckit ett glas vin. Andelen är dubbelt så hög som föregående år (7 procent), men har utvecklats positivt i förhållande till tidigare år då den stadigt legat på 30 procent.

Sämre inställning till alkohol bland cyklister än bilister

För första gången ställdes samma frågor om cykling – och resultatet visar en mycket sämre inställning. Hela sex av tio (61 procent) anser att det är ok att cykla efter ett glas vin. Efter två glas vin sjunker andelen till 40 procent, men efter tre glas anser fortfarande en av fyra (24 procent) att man kan sätta sig bakom styret.

– Vi värnar om en säker trafikmiljö. Därför är det oroväckande att så många kan tänka sig att cykla efter tre glas vin, säger Bilprovningens vd Benny Örnerfors.

Nio av tio för alkobommar och fler poliskontroller

En annan ny fråga i enkäten handlade om införandet av automatiska anläggningar för nykterhetskontroll, så kallade alkobommar, i svenska hamnar. Så många som nio av tio (91 procent) tycker att det är viktigt att kontrollera alla som kör av en färja där det finns alkoholservering.

Lika många (93 procent) tycker att polisen borde göra fler utandningsprov i trafiken, trots att fyra av tio (40 procent) under de senaste tolv månaderna har blivit stoppade av polisen i en trafikkontroll och fått göra ett utandningsprov (blåsa).

Jämförelser mellan årets och förra årets enkäter visar att allt fler (85 jämfört med 80) tycker att alkolås i bilen är bra, liksom att alla bilar i Sverige borde ha alkolås (65 jämfört med 56 procent). Det är också fler (5 jämfört med 2 procent), vars bilar är utrustade med alkolås.

– Vi på MHF har som mål att ingen ska dö av rattfylleri. Det massiva stödet från bilisterna för alkolås och nykterhetskontroller är därför oerhört glädjande och inspirerande, säger MHF:s vd Göran Sydhage.

Enkäten genomfördes på Bilprovningens och MHF:s webbplatser den 29 april-17 juni 2016. Den besvarades av sammanlagt 420 personer, varav 56 procent av män och resten kvinnor.

Fakta rattfylleri

Gränsen för rattfylleri går vid 0,2 promille.

En person som har 0,2 promille kan känna sig lätt påverkad eller inte alls.

Om man har druckit en öl eller ett glas vin bör man inte köra bil eller cykla på flera timmar.

Källa: MHF

För mer information

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66
e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Micke Valier, kommunikationsansvarig MHF, mobil: 0765-48 97 20, e-post: micke.valier@mhf.se