Mer innehåll

Delårsrapport januari-mars 2023

Ett kvartal präglat av fortsatta satsningar

Året har inletts med förväntat låga marknadsvolymer vilket också förstärkts av den sena våren. Rörelseresultatet uppgick till -23 MSEK vilket förklaras av den låga marknadsvolymen, 17 ny- och ometableringar på två år samt andra strategiska satsningar för att utveckla företaget.

Kvartalet i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 163 (173) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till -23 (-4) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -24 (-9) MSEK.
  • Resultatet uppgick till -23 (-5) MSEK, vilket motsvarar -573 (-117) SEK per aktie före och efter utspädning.

Vd Niklas Stragne kommenterar kvartalet

Efter tre år som CFIO på Bilprovningen känns det oerhört stimulerande att ha fått förtroendet att som ny vd leda bolaget vidare in i framtiden. Jag ser fram emot att fortsätta utveckla Bilprovningen och ytterligare stärka vår position på marknaden.

Året har inletts med förväntat låga marknadsvolymer vilket också förstärkts av den sena våren. Rörelseresultatet uppgick till -23 MSEK vilket förklaras av den låga marknadsvolymen, 17 ny- och ometableringar på två år samt andra strategiska satsningar för att utveckla företaget.

Expansionen fortsatte även under detta kvartal. Nyetableringar öppnades i Lund och Trollhättan, varvid antalet stationer i Bilprovningen uppgick till 108. På den totala fordonsbesiktningsmarknaden fanns vid motsvarande tidpunkt 597 ackrediterade anläggningar, varav tre tillkom under kvartalet.

Vår utökade tillgänglighet är uppskattad av kunderna och vi är fortsatt deras förstahandsval. Under kvartalet hade Bilprovningen en genomsnittlig marknadsandel om 25,5 procent och var marknadsledande, trots att vi inte driver flest stationer. Enligt Kantar Sifos kundmätning var 96 procent nöjda med sitt besök hos oss, vilket är en ökning med en procentenhet jämfört med föregående år.

Vi har jobbat aktivt med hållbarhet sedan starten 1963. Basen är myndighetsutövandet. Därtill ska vi bedriva den egna verksamheten så hållbart som möjligt. Sedan 2022 kompletteras vårt hållbarhetsarbete med fyra fokusområden där vi anser oss kunna göra störst skillnad för samhället. Det handlar om att bidra till Nollvisionen och netto noll klimatavtryck genom säkra fordon och förare samt klimatkloka fordon och förare.

Bilprovningen har alltjämt en stark position på marknaden. I Sustainable Brand Index 2023 utsågs vi återigen till Sveriges mest hållbara besiktningsföretag och i den totala rankingen hamnade vi på plats 67 bland landets 418 mest välkända varumärken.

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till alla medarbetare för ett väl utfört arbete under det första kvartalet. Nu ser jag fram emot en spännande vår och att kunna förstärka Bilprovningens erbjudanden och varumärke ytterligare.

Bilprovningens delårsrapport för januari-mars 2023 finns publicerad på bilprovningen.se.

Man i bilprovningskläder lutar sig mot en bil i en besiktningshall och tittar leende in i kameran

Bilprovningens vd Niklas Stragne på stationen i Järva Krog. Foto: Bilprovningen

För mer information

Niklas Stragne, vd, mobil: 0701-04 01 86, e-post: niklas.stragne@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se