Mer innehåll

Åtta av tio förare tycker att alla bilar borde utrustas med alkolås

Nio av tio förare tycker att alkolås i bilen är bra och åtta av tio att alla bilar i Sverige borde utrustas med alkolås. Däremot är det bara tre av hundra som har en bil utrustad med alkolås. Det visar en enkät som Bilprovningen och Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF) genomfört inför Trafiknykterhetens dag den 6 maj och som besvarats av 978 bilister.

Idag är det Trafiknykterhetens dag – en dag som instiftats av MHF. Manifestationer mot rattfylleri äger rum i hela landet. Bland annat genomför polisen extra trafiknykterhetskontroller och Bilprovningen tillhandahåller information till sina kunder om konsekvenserna av rattfylleri. Budskapet är att aldrig köra alkohol- eller drogpåverkad, aldrig åka med en påverkad förare och att försöka påverka andra att aldrig köra påverkade.

Tre av tio omkomna i trafiken är påverkade

En tredjedel av alla som omkommit i trafiken under de senaste tio åren har varit antingen drog- eller alkoholpåverkade enligt en undersökning från Statens Väg- och Transportforskningsinstitut. Risken att omkomma i trafiken är tolv gånger högre för en förare med 0,2-0,4 promille, jämfört med att köra nykter.

– Varje vecka dödas någon på grund av rattfylleri på de svenska vägarna. Vi på MHF har som mål att ingen ska dö av rattfylleri. Siffrorna visar att vi fortfarande har mycket opinionsarbete kvar att genomföra innan alla kommer till insikt om att bilen ska stå efter ett enda glas öl eller vin, säger MHF:s vd Göran Sydhage.

För att ta pulsen på bilister om deras attityder, beteenden och kunskaper vad alkohol och bilkörning genomförde Bilprovningen och MHF en enkät 27 april – 4 maj 2015. Den besvarades av 978 personer.

Skärpt attityd och inställning bland förare

Alkohol och bilkörning hör inte ihop. Ändå tycker en av tio (7 procent) bilister att det är acceptabelt att köra bil efter att ha druckit en öl eller ett glas vin. Siffran pekar dock på en positiv trend. Andelen har legat på 30 procent under alla år som enkäten hittills genomförts.

Nio av tio (91 procent) förare tycker att alkolås i bilen är bra och åtta av tio (78 procent) att alla bilar i Sverige borde utrustas med alkolås. Däremot är det bara tre av hundra (3 procent) som har en bil utrustad med alkolås. Även dessa siffror pekar i positiv riktning. Förra året tyckte fyra av fem (80 procent) att alkolås i bilen är bra och fem av tio (56 procent) att alla bilar i Sverige borde ha alkolås. Endast 2 procent hade en bil utrustad med alkolås.

– Alla Bilprovningens tjänste- och företagsbilar är utrustade med alkolås. För oss är det en självklarhet, säger Bilprovningens vd Benny Örnerfors.

Nästintill alla (95 procent) respondenter tycker att polisen borde göra fler utandningsprov i trafiken. Motsvarande siffra från förra året var 81 procent.

Fakta rattfylleri

  • Gränsen för rattfylleri går vid 0,2 promille.
  • En person som har 0,2 promille kan känna sig lätt påverkad eller inte alls.
  • Om man druckit en öl eller ett glas vin bör man inte köra bil på flera timmar.

Källa: MHF

Bilaga

Förteckning över Bilprovningens 94 stationer.

För mer information

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Marit Thorin, kommunikatör Bilprovningen, mobil: 0705-66 02 37, e-post: marit.thorin@bilprovningen.se

Micke Valier kommunikationsansvarig MHF, mobil: 0704-92 00 45, e-post: micke.valjer@mhf.se

Mats Sjöö, projektledare MHF, mobil: 0765-48 97 17, e-post: mats.sjoo@mhf.se