Mer innehåll

Fler bilar borde återvinnas på ett miljöriktigt sätt

I dagsläget är det alltför få personbilar som återvinns. Istället blir de stående och utgör en lokal miljöfara. Problemet finns i hela landet, men tenderar att vara värre i de län där det finns gott om utrymme. Nu inleder Bilprovningen, BilRetur, Stena Recycling och BIL Sweden ett samarbete som syftar till att öka den miljöriktiga återvinningen genom att informera bilägare om hur man går tillväga. Det är enkelt att göra rätt.

Nästan var fjärde registrerad personbil i Sverige är avställd. Det motsvarar hela 1,2 miljoner bilar. En hel del av dessa bilar är visserligen bilar till salu hos återförsäljare eller ”säsongsbilar”, men det är också en hel del av de avställda bilarna som borde återvinnas. Årligen återvinns cirka 190 000 personbilar i Sverige. Alltså är det många bilar som inte används men heller inte återvinns, vilket varken är bra för miljön eller samhället.

Kan utgöra en fara

Bilar som blir stående utan att återvinnas utgör en lokal miljöfara, då farliga vätskor och ämnen kan läcka ner i marken. Ett bilvrak kan dessutom utgöra en stor fara för barn som leker i eller i närheten, eftersom det kan finnas pyroteknisk utrustning i bilen som i värsta fall kan explodera.

Stor variation mellan länen

Andelen avställda personbilar varierar från län till län. I de län där det finns gott om plats, tenderar antalet att vara högre.

- En anledning till att inte fler bilar återvinns kan vara okunskapen om konsekvenserna och hur man går tillväga, säger Michael Abraham, vd på BilRetur.

Samarbete för miljöriktig återvinning

Bilprovningen, BilRetur, Stena Recycling och BIL Sweden har nu valt att inleda ett samarbete. Syftet är att öka medvetenheten hos bilägarna om hur enkelt det är att återvinna sin uttjänta personbil och att dessutom göra det på ett miljöriktigt sätt.

Detta görs genom att tillhandahålla information till de bilägare som kommer till Bilprovningen. Av informationen framgår hur man gör för att få sin bil omhändertagen på ett miljöriktigt sätt, av en bildemonterare i BilRetur.

BilRetur är ett nationellt nätverk av bildemonterare, där alla är miljöcertifierade. Detta nätverk utgör bilproducenternas mottagningssystem för återvinning av personbilar. BilRetur tar kostnadsfritt emot uttjänta bilar (som är kompletta) vid anvisade mottagningsställen och samarbetar med de fragmenteringsföretag som tar hand om bilens restprodukter på ett miljöriktigt sätt. Stena Recycling medverkar i detta samarbete och säkerställer att material återvinns på ett korrekt sätt.

För mer information

Michael Abraham, vd på BilRetur, mobil: 08-21 63 70, e-post: michael.abraham@bilretur.se

Anders Sverkman, branschansvarig Bilåtervinning på Stena Recycling, mobil: 010-445 72 48, e-post: anders.sverkman@stenarecycling.se

Anna Henstedt, miljöansvarig på BIL Sweden, mobil: 08-700 41 18, e-post: anna.henstedt@bilsweden.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se