Mer innehåll

Bilprovningens besiktningsstatistik 2022:

Fler anmärkningar på hästtransporter än lätta släp i allmänhet

För första gången redovisar Bilprovningen besiktningsstatistik för lätta släp för djurtransport, till vardags kallat ”hästtransport”. Siffrorna visar att de har fler anmärkningar än lätta släp i allmänhet – något som Bilprovningen, som verkar för säkra fordon, finner oroväckande, särskilt med tanke på ändamålet.

Under 2022 kontrollbesiktade Bilprovningen närmare 6 300 lätta släp för djurtransport*, Dessa fordon är försedda med bromsar, har normalt en större lastkapacitet och används huvudsakligen för att transportera hästar varför de till vardags kallas för ”hästtransport”. Det är viktigt att de är slitstarka, robusta och säkra, men när Bilprovningen för första gången redovisar besiktningsstatistik för hästtransporter är det ingen munter läsning.

Varannan hästtransport fick anmärkningar

Utfallet för 2022 års besiktningsstatistik visar att varannan (49,3 procent) hästtransport fick anmärkningar vid kontrollbesiktningen. Detta är en betydligt högre andel än för lätta släp i allmänhet där motsvarande siffra uppgick till 38,7 procent.

Högst andel hästtransporter med anmärkningar hade Värmlands län med 57,6 procent och lägst Blekinge län med 35,7 procent.

Fel i bromssystemet vanligast

Fler än var tredje (34,4 procent) hästtransport hade fel som krävde efterkontroll vilket innebär att bristerna är så pass allvarliga att det behövs en fackmannamässig bedömning av att felen avhjälpts. Bland lätta släp i allmänhet var motsvarande andel 22,9 procent.

Vanligast var fel på komponenter i bromssystemet (45,3 procent) följt av hjulsystemet (6,9 procent) och därefter kommunikationssystemet (5,9 procent).

- Vanligtvis brukar man säkra lösa föremål på släpet men detta är ju inte görbart på samma sätt när ”lasten” lever och rör sig för att hålla balansen. Med andra ord är det avgörande att bromsarna fungerar så man kan köra mjukt och stanna i god tid. Annars kan det bli en skrämmande upplevelse både för föraren och hästen, säger Per-Anders Blommefors som är besiktningsansvarig på Bilprovningen.

En film med Bilprovningens tips för din hästtransport finns på www.bilprovningen.se/hasttransport.

Positiv trend

En jämförelse mellan Bilprovningens besiktningsstatistik 2021 och 2022 pekar på en liten förbättring av hästtransportens skick, vilket är positivt. Andelen som fick anmärkningar sjönk från 51,2 till 49,3 procent och andelen som hade fel med krav på efterkontroll sjönk från 35,7 till 34,4 procent.

Besiktningsintervall för hästsläp

Lätta släp för djurtransport, dvs. hästtransporter, kontrollbesiktas första gången efter fyra år i trafik och därefter vartannat år.

*) 0–3 500 kg bromsade

Bilaga: Tabell med 2022 och 2021 års besiktningsresultat för lätta släp för djurtransport (hästtransporter) totalt samt länsvis. Excel, 213.6 kB.

Två kvinnor med en vit personbil lastar en häst i en hästtransport framför ett stall

Varannan hästtransport fick anmärkningar. Det visar utfallet av Bilprovningens besiktningsstatistik 2022. Foto: Bilprovningen

För mer information

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Per-Anders Blommefors, besiktningsansvarig, mobil: 0730-94 14 25, e-post: per.anders.blommefors@bilprovningen.se