Mer innehåll

Bilprovningen fortsätter trygghetsarbetet i Mora IK med partnern Friends

Idag inleder Mora IK, tillsammans med stiftelsen Friends, en kartläggningsprocess. Syftet är att öka tryggheten och trivseln hos de barn och ungdomar som utövar hockey i föreningen. Kartläggningen finansieras av Bilprovningen som är nationell partner till Friends och även stolt sponsor av Mora IK.

Bilprovningens ambition att medverka till en tryggare idrott för barn och unga med hjälp av insatser av stiftelsen Friends som företaget är nationell partner till sedan 2021.

Bilprovningens samarbete med Mora IK inleddes våren 2022. Valet av förening gjordes av personalen på Bilprovningen i Mora.

– Det känns bra att vi i samarbete med Friends och Mora IK jobbar för att motverka mobbning. Barn och ungdomar ska känna att det finns en trygg plats inom sporten, säger Robert Stenström och Hans Gilius, besiktningstekniker på Bilprovningen i Mora.

Uppskattad utbildning för ungdomsledare

Samarbetet började med en utbildningsinsats av Friends. Syftet var att låta ungdomsledarna i föreningen diskutera och få verktyg för att förebygga och hantera kränkande särbehandling, diskriminering och mobbning.

När insatsen utvärderades visade den sig vara mycket uppskattad av ledarna. Bägge parter önskade fortsätta samarbetet i form av en kartläggningsprocess av Friends.

- Det är ett viktigt samarbete som vi har framför oss. Friends som organisation finns med oss som stöd genom hela processen, och allt detta tack vare Bilprovningens sponsorskap. Det unika med just det här sponsoravtalet är att det bygger på att utbilda och stärka vårt arbete med att skapa en trygg miljö för våra unga aktiva spelare, säger Viktor Bergman, ungdomskoordinator på Mora IK.

Trygghetskartläggning av Mora IK

Kartläggningsprocessen inleds i november med att alla aktiva mellan 11 och 18 år samt alla ledare i föreningen får svara på en webbenkät där Friends ställer frågor om trygghet.

Tillsammans med föreningsansvariga och styrelsen i Mora IK går Friends igenom resultatet från kartläggningen som ger en nulägesbesiktning av hur ungdomarna upplever stämningen och förekomsten av kränkningar och diskriminering samt hur ledarna ser på föreningens trygghetsarbete.

En strategi för trygghetsarbetet

I januari 2023 avslutas kartläggningen med en handledningsinsats av Friends där man tillsammans med ansvariga i Mora IK identifierar fokusområden och en strategi för föreningens fortsatta systematiska trygghetsarbete.

– Alla vuxna i alla lägen behöver ta sitt ansvar för att skapa trygghet för barn och unga. Detta samarbete är ett fantastiskt exempel på när tre helt olika organisationer i samhället hjälps åt för att ta just det ansvaret och dra nytta av varandra - allt för barns bästa, säger Calle Gustafsson, utbildningschef på Friends.

Två män i bilprovningskläder tillsammans med en man i en Mora IK-matchtröja framför isen i en arena.

Robert Stenström och Hans Gillius tillsammans med Viktor Bergman vid Mora IK:s arena. Foto: Mora IK

För mer information

Cecilia Blom Hesselgren, Bilprovningens kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Maria Strand, Kommunikation och Marknad Mora IK, mobil: 0725-11 51 02, e-post: maria.strand@moraik.se