Mer innehåll

Bilprovningen återvänder till Trollhättan vintern 2022

Bilprovningen gläder sig åt att återvända till Trollhättan efter nio års frånvaro. I vinter öppnas portarna till en ny och lättillgänglig station på Lextorpsvägen, ett stenkast från E45.

Bilprovningen öppnade sin första station i Trollhättan i april 1965, flyttade sedan till en ny anläggning 1975 och fanns kvar på orten till och med 2013 då stationen avyttrades i samband med delförsäljningen till följd av omregleringen.

Lättåtkomlig station intill E45

Bilprovningen har sedan en tid letat efter kundnära lägen för att återvända till Trollhättan. Nu har en ändamålsenlig lokal hittats i Lextorp, inte alltför långt från den ursprungliga adressen, där företaget fanns i nästan 50 år.

Lokalen har ett attraktivt och lättillgängligt läge utmed E45 som är en av de mest trafikintensiva infarterna till och från södra Trollhättan. Den ligger intill St1, mittemot Coop Xtra och syns väl från Lextorpsvägen. Med andra ord blir stationen lätt att hitta till och enkel att nå, både för näringsidkare och boende i närheten.

- Bilprovningen var en självklarhet i Trollhättan i närmare 50 år. Frånvaron från orten har inte varit vår önskan. Därför känns det riktigt roligt att komma tillbaka, säger Petra Barclay, som ansvarar för samtliga Bilprovningens anläggningar i västra Sverige.

Innan Bilprovningen Trollhättan kan tas i drift krävs en del anpassningar av lokalen och installation av utrustning. När portarna öppnar vintern 2022 kommer anläggningen att ha en lyft och ta emot personbilar, lätta lastbilar och motorcyklar. Adressen är Lextorpsvägen 985.

Starkt och välkänt varumärke

Bilprovningen, som ägs av staten, är den ledande aktören på besiktningsmarknaden med över 100 stationer från Skurup i söder till Gällivare i norr.

- Vi ser fram emot att återvända till Trollhättan. Förhoppningen är att vår service och närhet i kombination med vårt goda rykte och långa erfarenhet attraherar många kunder till vår nya station. Vi passar på att redan nu hälsa alla varmt välkomna till oss, avslutar Petra Barclay.

Kvinna i bilprovningskläder framför en fastighet och en bensinstation.

Petra Barclay, Bilprovningens chef för region Väst, på plats vid den blivande stationen i Trollhättan Foto: Bilprovningen

För mer information

Petra Barclay, regionchef Väst, mobil: 0730-53 04 80, e-post: petra.barclay@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se