Mer innehåll

I sommar kommer Bilprovningen till Älta i södra Nacka

I sommar öppnar Bilprovningen ytterligare en station i Nacka. Det blir en ny, fräsch och lättåtkomlig anläggning i Älta belägen intill Tyresövägen vid trafikplats Hedvigslund. Nyetableringen kommer att vara ett bra komplement till den befintliga stationen i Saltsjö-Boo.

Bilprovningen söker kontinuerligt optimera sitt stationsnät för att erbjuda bästa möjliga tillgänglighet och service till sina kunder.

För att förstärka närvaron i Nacka och komplettera befintlig anläggning i Saltsjö-Boo har Bilprovningen under en tid sökt ytterligare etableringsmöjligheter i området. Nu har en ändamålsenlig ny och fräsch lokal hittats i Älta, dit inflyttningen och bostadsutvecklingen är stor.

Nybyggd station intill Tyresövägen

Lokalen ligger i Storkällan nära gränsen till Tyresö. Det är ett attraktivt läge intill trafikplats Hedvigslund och väl synligt från Tyresövägen (väg 229) med sitt stora genomflöde av fordon. Med andra ord blir stationen lätt att hitta och nå, både för pendlare och boende i närheten.

– För oss som vill erbjuda en så smidig besiktning som möjligt är läget avgörande och lokalen i Älta motsvarar verkligen våra förväntningar. Våra kunder kommer inte att behöva åka extra för att besikta bilen, utan kunna göra det i samband med andra ärenden, säger stationschef Ulrika Sterner, som ansvarar för Bilprovningens nyetablering i Nacka.

Innan stationen kan tas i drift krävs en del anpassningar av lokalen och installation av utrustning, men portarna beräknas kunna slås upp redan i sommar. Stationen kommer att ta emot personbilar och motorcyklar. Adressen är Örkroken 25 i Älta.

– Jag ser fram att få en så seriös aktör som Bilprovningen som hyresgäst. Det visar att det lönar sig att bygga med kvalitet och miljövänliga alternativ som t.ex. fjärrvärme och väl tilltagen spillvattenrening, säger Per Oscarsson på TeamA Teknik som är fastighetsägare.

Starkt och välkänt varumärke

Bilprovningen, som ägs till 100 procent av staten, är fortsatt den ledande aktören på besiktningsmarknaden med för närvarande 95 stationer från Skurup i söder till Gällivare i norr.

- Vi är glada för ytterligare en anläggning i Nacka och hoppas att vår service och närhet i kombination med vårt varumärke, goda rykte och långa erfarenhet attraherar många kunder när stationen öppnar. Vi passar på att redan nu hälsa alla varmt välkomna till oss, avslutar Fredrik Walther som är Bilprovningens chef för Stockholm och region Öst.

För mer information

Ulrika Sterner, Bilprovningens stationschef för Värmdö-Mölnvik och Älta, mobil 0700-02 00 27, e-post: ulrika.sterner@bilprovningen.se

Fredrik Walther, Bilprovningens regionchef Öst, mobil: 0700-02 00 06, e-post: fredrik.walther@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, Bilprovningens kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Per Oscarsson, fastighetsägare TeamA Teknik, mobil: 0707-60 50 35, e-post: per@teama.se