Mer innehåll

Bilprovningens statistik 2021:

Tre av tio husvagnar har brister

Sommaren närmar sig och snart är det dags för många att åka på semester med husvagnen. Trots korta körsträckor visar Bilprovningens besiktningsstatistik för 2021 att tre av tio husvagnar hade brister och var femte fel som kräver efterkontroll. Mot bakgrund av detta rekommenderar Bilprovningen, som månar om säkra fordon, att säkra ”pärlan” inför säsongen.

Hem, ljuva hus på hjul. Snart är det många svenskar som tillbringar större delen av sin tid i husvagnen. Inför campingsäsongen är det hög tid att fundera på hur pärlan mår efter vinterförvaringen och vilka förberedelser samt kontroller som behövs för att trygga semestern, inte minst mot bakgrund av Bilprovningens besiktningsutfall för 2021.

Brister i bromsar vanligaste felet

Av de närmare 24 000 husvagnar som Bilprovningen kontrollbesiktade under föregående år fick tre av tio (29,3 procent) fanmärkningar. Högst andel hade Stockholms län med 41,1 procent och lägst Gotlands län med 19,7 procent

Var femte (18,8 procent) hade fel som krävde efterkontroll vilket innebär att bristerna är så pass allvarliga att det behövs en fackmannamässig bedömning av att felen avhjälpts. Den vanligaste orsaken var anmärkningar mot komponenter i bromssystemet, bland annat pga. att husvagnar står stilla i längre perioder.

- Som husvagnsägare bör man vara uppmärksam på om husvagnen ”dunkar” till bilen vid lite kraftigare inbromsning. Det kan vara ett tecken på att påskjutsbromsens rörelsereserv är kort och bromsarna i behov av översyn, säger Per-Anders Blommefors som är besiktningsansvarig på Bilprovningen.

Bilprovningens tips för att förebygga fel

Här är ytterligare några bra tips för att själv underhålla husvagnen och förebygga fel.

  • Ojämna bromsar: Om husvagnen har en tendens att ”vrida” bilen vid inbromsning kan det vara en indikation på att bromsarna behöver ses över.
  • Trasiga eller felaktiga lampor: Ta hjälp av dina passagerare för att säkerställa att husvagnens lampor fungerar och har rätt färg innan du ger dig iväg på semester.
  • Äldre däck: Däcken på husvagnar slits inte lika snabbt som på andra fordonsslag eftersom de inte används hela året. Därför är det vanligt att däcken ”torkar ut” på grund av ålder innan du ser att mönsterdjupet börjar bli för dåligt. Det kan därför vara en bra idé att kolla däcken regelbundet under säsongen.

Fler anmärkningar jämfört med 2020, men färre som leder till efterkontroll

En jämförelse mellan Bilprovningens statistik för 2020 och 2021 visar att andelen husvagnar som fick anmärkningar ökade från 28,7 till 29,3 procent. Däremot sjönk andelen som hade fel med krav på efterkontroll från 19,1 till 18,8 procent.

Besiktningsintervall för husvagnar

Husvagnar kontrollbesiktas första gången efter fyra år i trafik och därefter vartannat år.

Bilaga: Tabell med 2021 och 2020 års besiktningsresultat för husvagnar samt länsvis.

En röd bil och en röd husvagn kontrollbesiktas av flera besiktningstekniker i en besiktningshall.

Bilprovningens besiktningstekniker kontrollerar en personbil och husvagn samtidigt. Foto: Bilprovningen

För mer information

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Per-Anders Blommefors, besiktningsansvarig, mobil: 0730-94 14 25, e-post: per.anders.blommefors@bilprovningen.se