Mer innehåll

Bilprovningen öppnar en station i Landvetter, Göteborg

Bilprovningen ökar sin tillgänglighet i Göteborg med en nyetablering i Landvetter. Våren 2018 öppnar Bilprovningen portarna till en ny, fräsch och lättåtkomlig station, belägen intill Boråsleden i östra Göteborg. Befintliga stationer finns i Aröd och Torslanda.

Bilprovningen söker kontinuerligt optimera sitt stationsnät för att erbjuda bästa möjliga tillgänglighet och service till sina kunder.

I dagsläget har Bilprovningen tre stationer i Göteborg. Anläggningarna finns i Aröd och Torslanda. Bolaget har sedan en tid tillbaka sökt efter fler lägen för att förstärka sin närvaro på orten.

Lättillgänglig besiktning för många

Nu har Bilprovningen fått tillgång till en nybyggd och fräsch lokal som uppförs i ett väl synligt läge vid Landvetter i Härryda.

– När denna möjlighet dök upp valde vi att slå till direkt, säger områdeschefen Kenth Zackrisson, som ansvarar för Bilprovningens anläggningar i Göteborg, Alingsås, Kungälv, Lysekil, Strömstad och i Vänersborg.

Bilprovningens nya anläggning kommer att finnas på väg 40/27 vid Eskilsbyvägen och Boråsleden, som är en av de mest trafikintensiva infarterna till östra Göteborg och har ett stort genomflöde av fordon till och från Landvetters flygplats. Med andra ord blir den lätt att hitta och nå, både för invånare, pendlare och förbipasserande.

Öppnar våren 2018

Stationen som öppnar våren 2018 kommer att ta emot lätta fordon för kontrollbesiktning och tilläggstjänster. Hyresvärd är Konceptfastigheter.

– Vi hoppas att vår service och närhet i kombination med vårt varumärke, goda rykte och långa erfarenhet attraherar många kunder till stationen i Landvetter, avslutar Kenth Zackrisson.

Bilprovningen, som numera ägs till 100 procent av staten, är den ledande och enda rikstäckande aktören på besiktningsmarknaden. I dagsläget har Bilprovningen 97 stationer från Skurup till Karesuando.

För mer information

Kenth Zackrisson, områdeschef Göteborg-Landvetter, mobil: 0736-88 26 70, e-post: kenth.zackrisson@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se