Mer innehåll

Sex av tio fyrhjulingar underkänns hos Bilprovningen

Fyrhjuliga motorcyklar* är populära. De köps och körs av allt fler. Men skenet bedrar – de är inte så ofarliga som man kan tro bara för att de har fyra hjul till skillnad från två. När Bilprovningen jämför besiktningsstatistiken för motorcyklar skiljer sig resultatet markant. Fyrhjuliga motorcyklar är inte i samma goda skick som tvåhjuliga motorcyklar.

Under 2014 kontrollbesiktade Bilprovningen cirka 1 300 fyrhjulingar. Det motsvarar endast 6 procent av dem som är i trafik.

Var femte fyrhjuling har körförbud

Förklaringen bakom den låga andelen ligger till stor del i att merparten av flottan är av senare årsmodell, och att många fyrhjuliga motorcyklar ännu inte har genomfört sin första kontrollbesiktning. Dessutom är det hela 20 procent av beståndet som har fått automatiska körförbud på grund av utebliven besiktning!

Av de fyrhjuliga motorcyklar som Bilprovningen kontrollbesiktade underkändes totalt sex av tio (57 procent) och var fjärde (26 procent) med krav på efterkontroll. En efterkontroll innebär att anmärkningarna är av sådan karaktär att fordonet måste uppvisas på nytt för att säkerställa att felen åtgärdats.

De vanligaste anmärkningarna var på halvljuset och att varningstriangeln saknades men också brister på spindelleder, styrleder och hjullager.

32 procent av kontrollbesiktningarna ägde rum i Dalarnas, Västernorrlands och Gävleborgs län.

Fyrhjulingar i sämre skick än motorcyklar

Besiktningsresultatet för de fyrhjuliga motorcyklarna är anmärkningsvärt och i synnerhet jämfört med tvåhjuliga motorcyklar, där totalt 22 procent underkändes och endast 9 procent med krav på efterkontroll. Detta, trots att den genomsnittliga årliga körsträckan för tvåhjuliga motorcyklar är mer är dubbelt så stor (200 mil) som för fyrhjuliga motorcyklar (80 mil).

– Många fyrhjulingar har allvarliga trafiksäkerhetsbrister på grund av dålig kvalitet. Felen uppkommer redan vid korta årliga körsträckor, säger Morgan Isacsson, Bilprovningens expert på kontrollbesiktning.

Besiktningsintervall för fyrhjulingar

En fyrhjulig EU-typgodkänd motorcykel kontrollbesiktas första gången efter fyra år i trafik och därefter vartannat år.

*) OBS! Med ”fyrhjulig motorcykel” eller ”fyrhjuling” avses en EU-typgodkänd fyrhjulig motorcykel vars vikt utan last är högst 400 kg (högst 550 kg om motorcykeln är inrättat för att frakta gods) och vars högsta motoreffekt inte överstiger 20,4 hästkrafter (15 kW). En EU-typgodkänd fyrhjulig motorcykel får köras på allmänna vägar av förare med körkortsbehörighet B (personbil och lastbil totalvikt högst 3500 kg).

För mer information

Morgan Isacsson, tekniskt sakkunnig, mobil: 0736-88 21 76, e-post: morgan.isacsson@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Marit Thorin, kommunikatör, mobil: 0705-66 02 37, e-post: marit.thorin@bilprovningen.se