Mer innehåll

Var tjugonde bilist kan vara alkoholpåverkad i trafiken

I morgon är det Trafiknykterhetens dag – en dag som har instiftats av Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF) för att nå ut till bilister om att aldrig köra alkohol- eller drogpåverkad. Att det är ett viktigt budskap visar en enkät som Bilprovningen och MHF låtit göra, där var tjugonde förare svarar att de gett sig ut på vägarna och kört bil efter att ha druckit alkohol.

Bilprovningen och MHF gör en årlig enkät om trafiknykterhet för att ta pulsen på bilister i frågor om alkohol och bilkörning. I den senaste mätningen anser 6 procent av respondenterna att det är ok att köra bil alkoholpåverkad. 5 procent uppger också att de, mindre än två timmar efter alkoholkonsumtion, satt sig bakom ratten, trots att alkohol och bilkörning inte hör ihop. Bland förare som är 25 år eller yngre är det dubbelt så vanligt. Där uppgår andelen till 11 procent.

- Jag tycker att det är skrämmande att så många tycker att det är ok att köra bil efter att ha druckit alkohol. Ännu värre är att så många faktiskt också gör det. Dessa bilister vill man verkligen inte möta på vägen, säger Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef på Bilprovningen.

Två av fem män kör ”dagen efter”

Så många som 12 procent av respondenterna uppger sig också ha kört bil tidigt dagen efter att ha varit påverkad av alkohol. Bland de manliga respondenterna är det vanligare, 19 procent, medan kvinnorna är försiktare, 6 procent. Även här utmärker sig yngre bilister. Bland förare 35 år eller yngre är andelen hela 25 procent.

Allt fler positiva till utandningsprov och att hjälpa polisen

Tre av tio bilister uppger sig ha blivit stoppade i en trafikkontroll och fått blåsa. Ändå tycker hela 96 procent att polisen borde göra fler utandningsprov i trafiken. Det är en ökning om 14 procentenheter jämfört med föregående mätning. Det är likadant med att använda en mobilapp för att tipsa polisen om en rattfyllerist där andelen gått från 85 till 89 procent.

Nästan alla, 96 procent, anser också att det ska vara obligatoriskt för rattfyllerister att ha alkolås när de blivit av med sitt körkort. Svensk forskning från Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, visar tydligt att risken för återfall i rattfylleribrott minskar stort med denna möjlighet.

- Vi på MHF har som mål att ingen ska dö av rattfylleri. Det massiva stödet från bilisterna för nykterhetskontroller och obligatoriskt alkolås är därför oerhört glädjande och inspirerande, säger MHF:s vd Göran Sydhage.

Undersökningen gjordes mellan april och september 2019 och antalet respondenter var drygt 420 personer.

Fakta om rattfylleri

Varje dygn kör drygt 12 000 personer rattfulla i Sverige.

Under 2017 dog 80 personer i trafikolyckor orsakade av rattfylleri.

Gränsen för rattfylleri går vid 0,2 promille. En person som har 0,2 promille kan känna sig lätt påverkad eller inte alls. Om man har druckit en öl eller ett glas vin bör man inte köra bil eller cykla på flera timmar.

Källa: MHF

I samband med Trafiknykterhetens dag delar Bilprovningens besiktningstekniker ut foldrar till kunderna med information om konsekvenserna av rattfylleri.

Bilist vid ratten

För mer information

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef Bilprovningen, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Micke Valier, kommunikationsansvarig MHF, mobil: 0765-48 97 20, e-post: micke.valier@mhf.se