Mer innehåll

Internationella kvinnodagen den 8 mars:

Fler kvinnliga tekniker och stationschefer i Bilprovningen än någonsin

Internationella kvinnodagen den 8 mars uppmärksammar insatser som skapar en mer jämlik framtid. I Bilprovningen pågår en långsiktig och medveten förändringsresa för att öka antalet kvinnliga besiktningstekniker och chefer på stationerna. Andelen är högre än någonsin men ändå långt från målet.

På 60-talet när Bilprovningens verksamhet startade var tillgången på kvinnor med fordonsteknisk utbildning begränsad. Därför besiktades fordonen enbart av män. När Gun-Brith Jörestig anställdes i oktober 1979 var hon den första kvinnliga bilprovaren. Hon blev sedermera även den första kvinnliga stationschefen i juni 1999 och när hon gick i pension i augusti 2018 hade hon avancerat till områdeschef.

Långsiktig förändringsresa för mer jämlikhet

Sedan 2007 pågår en långsiktig och medveten förändringsresa på Bilprovningen för att medarbetarnas sammansättning ska spegla kundernas. Det råder också en övertygelse om att olikheter leder till en bättre arbetsmiljö och ökad trivsel. En viktig och grundläggande del i arbetet är att öka andelen kvinnliga medarbetare och chefer på stationerna. Satsningarna har gett resultat och i slutet av 2023 uppgick andelen till 16 procent, vilket är högre än någonsin.

- Det är positivt att vi är på väg i rätt riktning. Nu lägger vi in en högre växel och hoppas att ännu fler kvinnliga sökanden ska hitta oss, säger Bilprovningens vd Niklas Stragne.

Goda karriärmöjligheter

I Bilprovningen erbjuds goda möjligheter till kompetensutveckling och omväxling i arbetet.

Frida Pettersson är en av de kvinnor som har gjort karriär i Bilprovningen. Hon började som stationschef i Västerås 2021, blev sedermera stationschef även för Enköping och Eskilstuna och är sedan 2023 chef för region Mitt med ansvar för 14 stationer.

- Jag var nöjd med min förra arbetsgivare men att byta jobb är bland det bästa jag gjort. Jag kände mig så välkommen när jag började på Bilprovningen. Det är verkligen en trygg arbetsplats där jag upplever att allt är jämställt och sker på lika villkor, säger Frida Pettersson.

Andra kvinnor som har börjat som besiktningstekniker och avancerat till stationschef är Erika Lilja Larsson i Lindesberg, Johanna Runngren Gunnars i Falun, Maria Harén i Hedemora/Avesta, Ylva Jacobsson Cedin i Tidaholm och Frida Pöllänen i Karlshamn. Emelie Sund Mörling och Nelly Lindholm började också som besiktningstekniker, blev stationschefer och jobbar numera båda två på IT-avdelningen på huvudkontoret.

En utmaning att rekrytera kvinnor

Det råder fortfarande en omedvetenhet bland kvinnor om jobbet som besiktningstekniker. En viktig del i Bilprovningens arbete är därför att sprida information om och uppmärksamma kvinnor på yrket. Stimuleras man av att möta människor och har viss kunskap om fordon kan man bli besiktningstekniker. Utbildning och kontinuerlig kompetensutveckling tillhandahålls av Bilprovningen. Läs mer på www.bilprovningen.se/jobb.

blond leende kvinna i bilprovningskläder som lyser upp underredet av en bil som står på en lyft

Emelie är en av många kvinnor som gjort karriär på Bilprovningen Foto: Bilprovningen

För mer information

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se