Mer innehåll

Var femte husvagn har allvarliga brister

I rådande pandemi är hemester och camping kanske mer populärt än någonsin. Samtidigt påvisar Bilprovningens besiktningsstatistik för 2020 stora brister hos husvagnar och husbilar. Var femte husvagn underkänns med krav på efterkontroll och att felen avhjälpts. Motsvarande andel för husbilar är 15 procent. Totalt underkänns var tredje husbil och tre av tio husvagnar.

Våren och sommaren närmar sig med stormsteg. Inför campingsäsongen, som med rådande pandemi och hemester kanske lockar fler än någonsin, offentliggör Bilprovningen det senaste besiktningsutfallet för husbilar och husvagnar. Det tyder på stora brister i fordonsparken, trots korta körsträckor.

Under 2020 kontrollbesiktade Bilprovningen cirka 28000 husvagnar. Totalt underkändes tre av tio husvagnar (28,7 procent). Högsta andelen underkända husvagnar hade Stockholms län med 43,3 procent. Lägsta andelen underkända hade Gotlands län med 20 procent.

Brister i bromsar vanligaste felet bland husvagnar

Var femte husvagn (19,1 procent) underkändes med krav på efterkontroll vilket innebär att bristerna är så pass allvarliga att det krävs en fackmannamässig bedömning av att felen avhjälpts. Den vanligaste orsaken var anmärkningar mot komponenter i bromssystemet, bland annat pga. att husvagnar står stilla i längre perioder.

- Som husvagnsägare bör man vara uppmärksam på om det ”dunkar till” vid inbromsning. Det är en tydlig signal på att bromsarna kan behöva justeras, säger Per-Anders Blommefors som är besiktningsansvarig på Bilprovningen.

Totalt underkänns fler husbilar än husvagnar

Under 2020 kontrollbesiktade Bilprovningen drygt 8700 husbilar. Totalt underkändes var tredje husbil (32,5 procent). Högsta andelen underkända husbilar hade Västmanlands län med 38,3 procent. Lägsta andelen underkända hade Blekinge län med 27 procent. Den vanligaste orsaken var fel på komponenter i kommunikationssystemet såsom strålkastare och lyktor.

Andelen husbilar som hade allvarliga fel och underkändes med krav på efterkontroll var 14,7 procent och betydligt lägre än bland husvagnar. Den vanligaste orsaken var, i likhet med husvagnar, anmärkningar mot komponenter i bromssystemet.

Besiktningsintervall för husbilar och husvagnar

Husvagnar kontrollbesiktas första gången efter fyra år i trafik och därefter vartannat år.

Husbilar med en totalvikt upp till 3 500 kg kontrollbesiktas första gången efter tre år i trafik, andra gången efter ytterligare två år och därefter varje år. Husbilar med totalvikt över 3 500 kg kontrollbesiktas senast ett år efter det datum som fordonet togs i bruk och därefter årligen.

Bilaga: Tabell med 2020 års besiktningsresultat för husvagnar och husbilar samt länsvis. Excel, 35.1 kB.

Besiktning av husvagn

För mer information

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Per-Anders Blommefors, besiktningsansvarig, mobil: 0736-88 24 27, e-post: per.anders.blommefors@bilprovningen.se