Mer innehåll

Bilprovningen öppnar station för tunga fordon intill E4 i Rosersberg

Antalet tunga fordon ökar i storstäderna och därmed även efterfrågan på lättillgänglig och effektiv fordonsbesiktning. Med den nya stationen, som öppnar sommaren 2016 och är belägen i Stockholm Nord Logistikcenter intill E4 i Rosersberg, möter Bilprovningen detta behov. Företagskunder kommer att kunna göra besiktningen i anslutning till ordinarie arbetsplatser, utan att göra avkall på logistiken.

Den tunga fordonsparken växer i storstäderna och behovet av fordonsbesiktning likaså. Bilprovningen månar om att erbjuda hög tillgänglighet och service för sina kunder och möter den ökade efterfrågan med en nyetablering för tunga fordon i Stockholm Nord Logistikcenter intill E4 i Rosersberg.

Besiktning nära arbetet

Bilprovningens station uppförs i en nybyggd, modern och kundanpassad fastighet i Stockholm Nord Logistikcenter mellan Stockholm och Arlanda. Stationen är lättillgänglig med nya på- och avfarter från E4.

Området som ska bli ett Truck Service Center ligger nära PostNords nya terminalbyggnad och erbjuder serviceanläggningar och omlastningspunkter för företag med stora transportbehov.

­- Med tanke på hur viktig logistiken är för våra företagskunder är vi glada att kunna erbjuda detta lättillgängliga och attraktiva läge, säger Fredrik Walther, områdeschef för Bilprovningens nya station i Rosersberg och även för stationerna i Sollentuna, Uppsala-Fyrislund och Märsta/Sigtuna.

Fördelen med att stationen ligger så nära kunderna är att fordonsbesiktningen kan ske i anslutning till planerad transport och öka förutsättningarna för ett mer effektivt arbete.

Besiktning för lätta fordon erbjuds också

Den nya stationen kommer att ha två banor för i huvudsak tunga fordon, men det kommer också finnas möjlighet att besikta lätta fordon på banorna.

Stationen öppnar portarna hösten 2016 och ligger i korsningen Metallvägen/Titangatan. Hyresvärd är Sigtuna Rosersberg 11:115 AB som ingår i Rosenqvist Gruppen AB.

96 stationer totalt och 58 för tunga fordon

Med ett rikstäckande nät om 96 stationer, varav 58 erbjuder kontrollbesiktning och efterkontroll av tunga fordon, är Bilprovningen den ledande aktören på marknaden, både totalt sett och inom det tunga segmentet. I Storstockholm har Bilprovningen elva stationer. Läs mer på www.bilprovningen.se/stockholm.

Läs mer om Stockholm Nord Logistikcenter på www.kilenkrysset.se

Bilaga

Fredrik Walther, områdeschef Rosersberg

För mer information

Fredrik Walther, områdeschef Rosersberg, mobil: 0700-02 00 06, e-post: fredrik.walther@bilprovningen.se

Marit Thorin, kommunikatör, mobil 0705-66 02 37, e-post: press@bilprovningen.se