Mer innehåll

Idag startar Synbesiktningen 2021
– Sveriges största syntest av bilförare

Under oktober månad infaller Världssyndagen, då WHO uppmärksammar synhälsan runt om i världen. I samband med det inleds Synbesiktningen 2021, ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen. Syftet med initiativet är att uppmärksamma synens betydelse för ansvarsfull bilkörning och vikten av att synas i trafiken.

Närmare 30 000 bilister har under tolv års tid medverkat i Synbesiktningen. Varje år visar undersökningen att cirka tio procent, motsvarande cirka 650 000 bilister i Sverige, har olaglig syn* vilket innebär att de inte skulle klara dagens synkrav vid ansökan om körkortstillstånd.

Synbesiktningen 2021, som blir den 13:e i ordningen, genomförs den 5-31 oktober. Då är alla bilister välkomna till någon av Synoptiks 145 butiker för att gratis testa om man har en syn som är tillräckligt bra för att köra bil. Samtidigt erbjuder Bilprovningen självtest av synen med syntavla på samtliga sina 97 stationer runt om i landet. Dessutom kommer medarbetare från Synoptik att finnas på utvalda stationer hos Bilprovningen den 15 oktober.

– Att se bra vid bilkörning är avgörande för att skapa en säker trafikmiljö som kan bidra till att nå den nollvision som regeringen beslutat ska styra trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. Många länder har obligatoriska synkontroller i samband med att man förnyar sitt körkort, men inte Sverige. Att mer än 650 000 bilister kör med olaglig syn anser vi vara bevis nog för att det behövs en kontroll av synen vid körkortsförnyelse så snart som möjligt, säger Lottie Funck Ekelund, marknadsdirektör på Synoptik.

En säker och trygg trafik bygger på många komponenter – allt från kvaliteten på vägen och bilens kondition till förarens förutsättningar samt medvetenhet.

– Sedan 55 år finns ett regelverk för när och hur ofta bilen ska besiktas för att kontrollera att den är trafiksäker. Lika självklart borde det vara att regelbundet besikta förarens syn och förutsättningar att köra säkert, säger Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef på Bilprovningen.

* Med olaglig synskärpa menas den gräns (minst 0,5 i synskärpa när du ser med båda ögonen) som Transportstyrelsen har vid ansökan om lämplighetsintyg för körkort – en syn som blir oskarp på en meters avstånd, strax efter bilrutan.

Vad är Synbesiktningen?

Synbesiktningen är ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen. Syftet är att uppmärksamma synens betydelse för ansvarsfull bilkörning samt vikten av att synas i trafiken. Under tolv år har totalt närmare 30 000 syntester genomförts. Resultatet för 2020 års undersökning visar att omkring tio procent av förarna har en syn som inte skulle klara lämplighetsintyget för körkort utan att korrigera synskärpan med synhjälpmedel, personen ser oskarp redan på två meters avstånd. Synbesiktningen genomförs varje år under hösten då kraven på bilförarnas syn ökar som mest. För mer information, besök www.synoptik.se/synbesiktningen

Kort om Synoptik

Synoptik är experter på optik sedan grundandet 1931 och har idag över 140 butiker i hela Sverige. Med ett erbjudande om kvalitetsoptik som alla kan ha råd och en årsomsättning på över 1,2 miljarder är Synoptik Sveriges folkoptiker. Företaget ägs delvis av Synoptikfonden, en icke vinstdrivande stiftelse som verkar för att främja nordisk forskning inom optik. Varje år skänks en del av vinsten från Synoptik till forskning inom optik och oftalmologi. Synoptik är även en del av GrandVision N.V., en världsledande aktör inom optisk detaljhandel, med drygt 7 400 butiker i fler än 40 länder. För mer information, se www.synoptik.se

Kort om Bilprovningen

Bilprovningen (AB Svensk Bilprovning) grundades 1963 och ägs av svenska staten. Företaget är med cirka 100 stationer från Skurup till Gällivare Sveriges ledande aktör för besiktning av motordrivna fordon och har arbetat för ökad trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan i över 55 år. För mer information besök www.bilprovningen.se.

Det är viktigt att ha bra syn vid bilkörning.

För mer information

Cecilia Blom Hesselgren, Kommunikationschef Bilprovningen, mobil: 0706-87 03 66, e-post:
cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Anders Ekhammar, Pressansvarig Synoptik, mobil: 0707-46 25 79, e-post: anders.ekhammar@perspective.se