Mer innehåll

Bilprovningen ställer sig bakom Fossilfritt Sverige

När regeringen nu initierar Fossilfritt Sverige är det självklart för Bilprovningen, som bedriver ett ambitiöst miljöarbete med utmanande klimat- och energimål, att ställa sig bakom deklarationen.

Bilprovningen har anslutit sig till Fossilfritt Sverige, regeringens initiativ för att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Genom att visa upp konkreta insatser för minskade klimatutsläpp demonstrerar Sverige inför hela världen sin beslutsamhet att agera i närtid.

Utmanande klimat- och energimål

Bilprovningens viktigaste bidrag till en minskad klimatpåverkan är utsläppskontrollerna på fordon och miljösmarta råd till förare. Men Bilprovningen bedriver också ett ambitiöst miljöarbete inom den egna verksamheten. Målet är att minska klimatpåverkan med 30 procent till år 2020 och med 80 procent till år 2050 samt att minska energiförbrukningen med 2 procent per år (kWh/m2) ackumulerat sedan startåret 2006.

  • Bilprovningen visar än en gång att de är ett föredöme, både i sin interna verksamhet och när de tar ansvar långt utanför sin egen miljöpåverkan genom att till exempel informera kunderna om miljöanpassad bilvård, säger Ragnar Unge, VD för svanen (Miljömärkning Sverige AB)

I stort sett samtliga Bilprovningens stationer använder numera fjärrvärme och sedan många år köps endast fossilfri el. Mellan 2006 och 2012 nästan halverades Bilprovningens klimatpåverkan och energiförbrukningen minskade med cirka 15 procent. Energieffektiviteten, räknat som energiförbrukning per besiktning, förbättrades under samma period med nästan 13 procent, trots fler stationer och kraftigt utökade öppettider.

  • Vi bedriver en kontinuerlig "Ecodriving av stationerna”, som vi har valt att kalla det. Det innebär att ständigt se över och justera temperaturer och drifttider samt åtgärda energitjuvar såsom tryckluftsläckage, berättar Bilprovningens vd Benny Örnerfors.

Minskad klimatpåverkan från resor

Bilprovningen har länge satsat på resfria möten och utbildningar. Som ett av de första företagen i landet införde Bilprovningen e-learning i stor skala redan i början av 2000-talet. Under de senaste åren har 10 000 tjänsteresor sparats och de som ändå måste genomföras klimatkompenserar företaget för, vilket under 2014 motsvarande 623 ton koldioxid. Klimatkompensationen bidrar till verifierade koldioxidminskningsprojekt i Asien och Afrika. Dessutom uppfyller hela 91 procent av Bilprovningens tjänste- och företagsbilar kriterierna för miljöbil.

För mer information

Eva Morger, kvalitets- och miljöchef/hållbarhetsansvarig, mobil: 0736-88 22 65, e-post: eva.morger@bilprovningen.se

Benny Örnerfors, vd, mobil: 0736-88 22 13, e-post: benny.ornerfors@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Marit Thorin, kommunikatör, mobil 0705-66 02 37, e-post: marit.thorin@bilprovningen.se