Mer innehåll

Stockholmare har bäst syn i trafiken – bättre än göteborgare och skåningar

Var åttonde bilist (13 procent) i Stockholm har trafikfarlig* syn. Det är lägre än genomsnittet för riket i övrigt, där andelen ligger på 17 procent. Det visar Synbesiktningen 2018, Sveriges största syntest av bilförare, ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen.

I oktober 2018 genomfördes Synbesiktningen för tionde gången. I samband med besiktningen hos Bilprovningen svarade 1 475 bilister på attitydfrågor och lät testa sin syn samt mäta eventuella synhjälpmedel. Resultatet på riksnivå visar att 17 procent av Sveriges bilister har trafikfarligt syn vilket betyder att de ser suddigt på två meters avstånd. I Västra Götalands län och Skåne län är andelen högre, 19 procent, motsvarande var femte bilist. I Stockholms län är andelen lägre, 13 procent, motsvarande var åttonde bilist.

– Man kan se en viss skillnad mellan storstadsregionerna, men gemensamt för alla är att det är för många som kör med trafikfarlig synskärpa i trafiken. Att runt var sjätte bilist ser suddigt redan vid två meters håll – ungefär där motorhuven slutar – är oroväckande siffror. Många har en övertro på sin syn, vilket inte är så konstigt då synen förändras gradvis och det kan ta ett tag innan man upptäcker det, säger Awet Tesfamariam, chef för kliniska frågor på Synoptik.

I Sverige finns inget lagkrav om synkontroll efter att man tagit sitt körkort, till skillnad från många andra länder i Europa. Synbesiktningen visar att 90 procent av de tillfrågade är för ett införande av lagstadgade synkontroller i samband med körkortsförnyelse.

– Oavsett om man kör mycket på landsvägar i mörker med risk för vilt, eller i stan med bländande medtrafikanter och många cyklister och fotgängare, är det viktigt att kunna se och agera i tid vid eventuellt riskfyllda situationer, säger Bilprovningens kommunikationschef Cecilia Blom Hesselgren.


Bilister med trafikfarlig* syn

Bilister för lagstadgade kontroller

Resultat på riksnivå

17%

90%

Stockholms län

13%

88%

Västra Götalands län

19%

92%

Skåne län

19%

88% 

Den 18-21 oktober svarade 1 475 bilister på attitydfrågor kring syn och bilkörning och 1 249 lät testa sin syn och mäta eventuella synhjälpmedel. Av dem som testade sin syn var 259 från Stockholms län, 116 från Västra Götalands län och 189 från Skåne län.

Kort om resultaten av Synbesiktningen 2018

  • 93 procent anser att de ser tillräckligt bra för att köra säkert (95 % män, 91 % kvinnor)
  • 17 procent har en trafikfarlig synskärpa
  • 10 procent har en synskärpa som ligger under dagens körkortskrav
  • 90 procent vill lagstadga synkontroller vid körkortsförnyelse
  • 59 procent av de som vill se lagkrav vill att det införs vid 45 års ålder eller tidigare.
  • 69 procent tycker att bilister bör kontrollera synen minst vart tredje år för att köra trafiksäkert.

* Med trafikfarlig syn menas en syn som blir oskarp på en till två meters avstånd, även med eventuella glasögon eller linser.

Se Synbesiktningens pressrum för mer fakta om undersökningen, pressmeddelanden och bilder.

Vad är Synbesiktningen?

Synbesiktningen är ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen. Syftet är att uppmärksamma synens betydelse för ansvarsfull bilkörning. Under 10 år har totalt cirka 24 000 syntester genomförts. Synbesiktningen genomförs varje år under hösten då körförhållandena ofta är extra svåra och kraven på bilförarnas syn därmed ökar. För mer information, besök www.synbesiktningen.se

Kort om Synoptik

Synoptik etablerades i Sverige 1991 och är idag med över 135 butiker och en omsättning över 1,2 miljarder en av landets ledande aktörer inom optik. Genom att erbjuda kvalitetsoptik som alla kan ha råd med ska Synoptik bli Sveriges folkoptiker. Företaget ägs delvis av Synoptikfonden, en icke vinstdrivande stiftelse som verkar för att främja nordisk forskning inom optik. Varje år skänks därför en del av vinsten från Synoptik till forskning inom optik och oftalmologi. Synoptik är även en del av GrandVision N.V., en världsledande aktör inom optisk detaljhandel, med drygt 7000 butiker i fler än 40 länder. För mer information, se synoptik.se

Kort om Bilprovningen

I mer än 50 år har Bilprovningen arbetat för ökad trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan. Verksamheten kännetecknas av ansvar, oberoende och kvalitet. Dessutom vill vi vara branschens mest attraktiva arbetsgivare. Med 100 stationer och cirka 600 medarbetare är Bilprovningen Sveriges ledande aktör för besiktning av motordrivna fordon. Under 2017 omsatte företaget 677 MSEK. Bilprovningen grundades 1963 och ägs av svenska staten. För mer information besök www.bilprovningen.se.

För mer information

Awet Tesfamariam, chef för kliniska frågor på Synoptik, mobil: 0725-37 46 00, e-post: ate@synoptik.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Anders Ekhammar, presskontakt Synoptik, bilder för fri publicering, mobil: 0707-46 25 79, e-post: anders.ekhammar@perspective.se