Mer innehåll

Bilprovningen återvänder till Eskilstuna

Bilprovningen etablerar sig på nytt i Eskilstuna. Våren 2017 öppnas portarna till en ny, fräsch och lättåtkomlig station intill E20. Stationen kommer att ta emot lätta fordon för kontrollbesiktning och tilläggstjänster.

Bilprovningen etablerade sig för första gången i Eskilstuna redan 1966 och fanns på orten till och med 2013, då stationen avyttrades i samband med delförsäljningen av verksamheten.

Nu återvänder Bilprovningen till Eskilstuna.

– För att erbjuda bästa möjliga tillgänglighet och service till kunderna lägger vi stor vikt vid läget. När denna möjlighet dök upp valde vi att slå till direkt, säger områdeschefen Shahin Vatankhah, som även ansvarar för Bilprovningens anläggningar i Södertälje-Moraberg och Strängnäs.

Nybyggd station i lättillgängligt läge

Bilprovningens station kommer att ligga cirka 600 meter från avfart 131 mot Katrineholm på E20 (väg 230) och vara lättåtkomlig, både för invånare och pendlare. Adressen är Västerleden 58 i Eskilstuna

Bilprovningen får tillgång till den nybyggda lokalen i början av nästa år. Den kommer att ha två banor för lätta fordon och öppnar våren 2017.

Starkt varumärke

Även om det numera råder konkurrens på marknaden för fordonsbesiktning i Eskilstuna bedömer Bilprovningen att det finns utrymme för ännu en aktör på orten.

– Vi hoppas att vårt goda rykte och långa erfarenhet attraherar såväl nya som gamla kunder, avslutar Shahin Vatankhah.

Bilprovningen, som numera ägs till 100 procent av staten, är den ledande och enda rikstäckande aktören på besiktningsmarknaden. Inklusive nyetableringen i Eskilstuna kommer Bilprovningen att ha 98 stationer från Skurup till Karesuando.

För mer information

Shahin Vatankhah., områdeschef Huddinge, mobil: 0708-33 77 58, e-post: shahin.vatankhah@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se