Mer innehåll

Bilprovningens besiktningsstatistik 2023:

Varannan hästtransport har brister

Hästägare är måna om sina djur och att de ska ha det bra, inte minst vid transporter. Trots detta visar utfallet av Bilprovningens besiktningsstatistik för lätta släp för djurtransport, även kallat ”hästtransport”, att vartannat har brister och tre av tio brister med krav på efterkontroll.

Lätta släp för djurtransport är försedda med bromsar, har en större lastkapacitet och används huvudsakligen för att transportera hästar varför de oftast kallas för ”hästtransporter”. Med tanke på ändamålet är det särskilt viktigt att fordonen är slitstarka, robusta och säkra.

Betydligt fler brister än hos lätta släp i allmänhet

Under 2023 kontrollbesiktade Bilprovningen drygt 6 700 hästtransporter*, varav varannan (49,8 procent) hade brister. Detta är en betydligt högre andel än för lätta släp i allmänhet där motsvarande siffra uppgick till 39,5 procent. I dessa fall ansvarar ägaren för att bristerna åtgärdas snarast, sedan får fordonet användas som vanligt.

Högst andel hästtransporter med brister hade Gävleborgs län med 57,4 procent och lägst Gotlands län med 33,3 procent.

Fel i bromssystemet vanlig orsak till ombesiktning

Fler än var tredje (36,1 procent) hästtransport hade brister som kräver efterkontroll. Bland lätta släp i allmänhet var motsvarande andel 24,1 procent. I dessa fall är bristerna så pass allvarliga att fordonet inte får användas mer än nödvändigt innan felen har åtgärdats och en fackmannamässig bedömning gjorts av att de har avhjälpts.

En övervägande majoritet av bristerna finns i bromssystemet (47,5 procent) följt av hjulsystemet (7,7 procent).

- För en hästtransport är det avgörande att bromsarna fungerar eftersom ”lasten” lever och inte kan lastsäkras som lösa föremål på ett släp. Man ska kunna köra mjukt och stanna i god tid. Annars kan färden bli otäck både för föraren och hästen, säger Per-Anders Blommefors, besiktningsansvarig på Bilprovningen.

Bilprovningens tips för hästtransporter

Här hittar du tips på hur du bäst vårdar ditt hästsläp mellan besiktningstillfällena.

  • Gör en årlig service av bromsar och om så önskas en delkontroll bromsprov hos Bilprovningen.
  • Kontrollera mönsterdjup, lufttryck och om däcken har sprickor eller andra skador.
  • Kontrollera belysning och släpvagnskontakt regelbundet.
  • Smörj låsmekanismen på kulhandsken och övriga smörjpunkter på släpvagnen varje år.
  • Kontrollera årligen golvets skick, både insida och undersida, samt att mattan är tät.

En film med Bilprovningens tips för din hästtransport finns på www.bilprovningen.se/hasttransport.

Besiktningsintervall för hästsläp

Lätta släp för djurtransport, dvs. hästtransporter, kontrollbesiktas första gången efter fyra år i trafik och därefter vartannat år.

*) 0–3 500 kg bromsade

Bilaga: Tabell med 2023 och 2022 års besiktningsresultat för lätta släp för djurtransport (hästtransporter) totalt samt länsvis Excel, 215.4 kB.

En personbil med hästsläp färdas på väg

Bilprovningens besiktningsstatistik för 2023 visar att varannan hästtransport har brister. Foto: Bilprovningen

För mer information

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Per-Anders Blommefors, besiktningsansvarig, mobil: 0730-94 14 25, e-post: per.anders.blommefors@bilprovningen.se