Mer innehåll

Bilprovningen Malmö-Fosie utökar kapaciteten med en tunghall

Antalet tunga fordon ökar i storstäderna och därmed även efterfrågan på lättillgänglig fordonsbesiktning. För att möta behovet och erbjuda bästa service utökas Bilprovningens station i Malmö-Fosie, belägen intill E65 med en tungbana som öppnar våren 2018.

Malmö är en viktig knutpunkt för logistikföretag i regionen. Dessutom växer den tunga fordonsparken i storstäderna och behovet av fordonsbesiktning likaså.

Tillbyggnad på befintlig station

Bilprovningen månar om att erbjuda hög tillgänglighet och service för sina kunder och möter den ökade efterfrågan med att tillvarata outnyttjade utrymmen på gårdsplanen intill sin nuvarande station i Malmö-Fosie och bygga till en tung bana.

- Vi är glada över att tillsammans med vår hyresvärd Carlqvist Fastigheter ha funnit en sådan bra lösning för att kunna erbjuda våra kunder tungbesiktning i Malmö. Sökandet efter lokaler för en etablering har pågått länge, men det har varit svårt att hitta bra lägen. säger Anders Andersson, områdeschef för Bilprovningens station i Malmö-Fosie. Han ansvarar även för Bilprovningens stationer i Simrishamn och Skurup.

Lättillgänglig besiktning

Bilprovningens station i Malmö Fosie är väletablerad sedan lång tid tillbaka. Den ligger i ytterkanten av ett industriområde och är lättillgänglig för den tunga trafiken med bra trafikföring och skyltläge från E65 samt Ringvägen.

Öppnar våren 2018

Den nybyggda och moderna tunghallen beräknas öppna portarna våren 2018. Den är i huvudsak avsedd för tunga fordon, men kommer också att kunna användas för besiktning av släp, husvagnar och husbilar. Banan bemannas av befintlig personal på stationen som kommer att vidareutbildas och få tung behörighet.

- Att få genomföra detta projekt är lärorikt. Tunghallen är en komplex byggnad som kräver erfarna och drivna projektörer. Vi är stolta över att vi har lyckats ta fram ett förslag på en tung industribyggnad som dessutom ser bra ut. Med projektet stärker vi vårt redan goda samarbete med Bilprovningen, vilket vi är glada över, säger Eddie Carlqvist, ägare till Carlqvist Fastigheter.

97 stationer varav 59 för tunga fordon

Med ett rikstäckande nät om 97 stationer, varav 59 erbjuder kontrollbesiktning och efterkontroll av tunga fordon, är Bilprovningen marknadsledande, både totalt sett och inom det tunga segmentet.

För mer information

Anders Andersson, områdeschef Malmö-Fosie Bilprovningen, mobil: 0736-88 25 24, e-post: anders.andersson@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Eddie Carlqvist, ägare Carlqvist Fastigheter, mobil: 0730-93 25 94, e-post: eddie.carlqvist@carlqvistfastigheter.se