Mer innehåll

Bilprovningen återvänder till Täby våren 2022

Bilprovningen gläder sig åt att återvända till Täby och samtidigt utöka sin tillgänglighet i norra Stockholm med omnejd. Våren 2022 etableras en ny, fräsch och lättåtkomlig station i Arninge nära E18. Anläggningen kommer att ta emot personbilar, lätta lastbilar och motorcyklar.

Bilprovningen öppnade sin första station i Täby i november 1973, flyttade sedan till två nya anläggningar 2009 respektive 2010 och fanns kvar i kommunen till och med 2012 då stationerna avyttrades i samband med delförsäljningen till följd av omregleringen.

Tillbaka i Arninge med ny station

Bilprovningen har sedan en tid letat efter kundnära lägen för att återvända till Täby och samtidigt förstärka sin närvaro i norra storstockholm. Nu har en attraktiv och ändamålsenlig lokal hittats i Arninge inte långt från det ursprungliga läget på Saluvägen, där företaget fanns i över trettio år.

- När denna möjlighet dök upp valde vi att slå till direkt. Att ha ett välkänt och bra läge är verkligen A och O för att kunna erbjuda en så smidig besiktning som möjligt, säger regionchef Fredrik Walther, som ansvarar för samtliga Bilprovningens anläggningar i Stockholm.

Bilprovningen Täby-Arninge, som den nya stationen döpts till, kommer att finnas på Ritarslingan 10, intill Leverantörsvägen. Den kommer att bli både lätt att hitta och åka till för boende och näringsidkare i närheten. Läget intill väg 264 och E18 gör stationen lättillgänglig även för pendlare.

Innan stationen kan tas i drift krävs en del anpassningar av lokalen och installation av utrustning. När portarna öppnar våren 2022 kommer anläggningen att ha två lyftar och ta emot personbilar, lätta lastbilar och motorcyklar.

- Det känns roligt att återvända till Täby. Vi hoppas att vår service och närhet i kombination med vårt varumärke, goda rykte och långa erfarenhet attraherar många kunder till vår nya station när den öppnar i vår. Vi passar på att redan nu hälsa alla varmt välkomna till oss, avslutar Fredrik Walther.

Växer i norra storstockholm

Bilprovningen, som ägs till 100 procent av staten, är fortsatt den ledande aktören på besiktningsmarknaden med närmare 100 stationer.

I norra Stockholm finns Bilprovningen i Järfälla-Stäket, Märsta, Rosersberg, Sollentuna-Häggvik, Sundbyberg-Rissne och Upplands Väsby. Dessutom öppnas anläggningar på Ekerö, i Järva Krog, Kungsängen-Brunna och Stockholm-Gärdet i vinter samt i Järfälla-Jakobsberg i vår.

Fredrik Walther vid Bilprovningen i Täby

För mer information

Fredrik Walther, regionchef Öst, mobil: 0700-02 00 06, e-post: fredrik.walther@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se