Mer innehåll

Håll avstånd även i jultrafiken
– Här är tipsen för att se och synas när fler använder bilen i år

Ett vanligt år brukar cirka 2 miljoner bilister ge sig ut på vägarna under julens firande. I år har mycket förändrats, så även våra resplaner. De allra flesta kommer att stanna hemma och undvika resor med tåg, buss och flyg. För de resor som görs kommer bilen att vara viktig. Synbesiktningen 2020, Sveriges största syntest av bilförare och ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen, ger här sju tips om hur bilresorna kan bli säkrare.

I år blir julen annorlunda. Långresorna är avbokade och att samla släkten är inte möjligt på samma sätt som vanligt. Att resa med tåg, buss eller flyg kommer de flesta att försöka undvika. Men många kommer säkerligen att träffas på något sätt utifrån de restriktioner som finns och då kommer bilen att bli ett viktigt transportmedel.

– Att hålla avstånd är det viktigaste den här julen vilket antagligen kommer att leda till att fler väljer bil som transportmedel. Med det kommer ett gemensamt ansvar för att få en så säker trafikmiljö som möjligt. Synbesiktningen 2020 visar att så många som cirka 650 000* bilister i Sverige har en olaglig syn**. Vi vet även att cirka 74 procent upplever att de har svårt att se gångtrafikanter utan reflex i mörker. Att regelbundet testa sin syn och att använda reflex är därför av stor vikt, säger Lottie Funck Ekelund, marknadsdirektör på Synoptik.

Felaktig belysning vanligaste felet på bilen

Statistik från Bilprovningens kontrollbesiktningar genom åren visar att den vanligaste anledningen till underkännande är brister i kommunikationssystem såsom strålkastare och lyktor. Det innebär att många i jultrafiken kan ha bilar med felaktig belysning och därmed utgöra en trafiksäkerhetsrisk.

– Har du tänkt resa med bilen i jul, se till att ni båda är i god form. Det finns många saker man kan kontrollera och åtgärda själv innan avresa. Vi har sju bra och enkla tips för en säkrare trafikhelg i jul, säger Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef på Bilprovningen.

Sju tips för att se och synas i trafiken

 1. Synskärpa: Synen förändras långsamt hela tiden, ofta utan att vi märker det. Särskilt efter 45-årsåldern, då ålderssynthet börjar smyga sig på för de allra flesta vilket också påverkar avståndsseendet. Tips: Gör ett gratis syntest i en syndator hos optikern vartannat år för att vara säker på att du har en trafiksäker syn.
 2. Blänk och reflexer: När vintersolen står lågt och snön har fallit är risken för bländning extra stor. Tips: Se till att du har solglasögon med polariserande glas som motverkar både reflexer från sol och blänk från mötande bilar. Till glasögon finns dessutom trafikglas som är anpassade för bilkörning, med bättre kontrast på dagen och som minskar reflexer och bländning vid mörkerkörning.
 3. Hel- och halvljus: Kontrollera att glödlamporna för både hel- och halvljus fungerar. Tips: Vid nästa glödlampsbyte byt ut ”originallamporna” till godkända tillbehörsglödlampor som avger mycket mer ljus.
 4. Positionsljus: Kontrollera att positionsljusen fram (vitt eller gult) och bakljusen (rött) fungerar och lyser tillräckligt starkt. Tips: Vid nästa glödlampsbyte byt till ”Longlife-lampor” som håller längre.
 5. Blinkers: Kontrollera att alla blinkerslampor (orangegula) fungerar. Tips: Tryck på knappen för varningsblinkers så kan du kontrollera alla lampor samtidigt.
 6. Bromsljuset: Kontrollera att alla lampor för bromsljuset fungerar. Tips: Glöm inte bort det extra bromsljuset som är vanligt på nyare bilar.
 7. Reflexer: Var noga med att alltid bära reflexer på dina plagg när du är ute i mörker och kontrollera att bilens reflexer (röda) baktill finns och är oskadade.

* Baserat på Trafikverkets siffror från 2019, 6 548 000 B-körkort i Sverige.

** Med olaglig synskärpa menas att de testade personerna inte uppfyller den gräns (minst 0,5 i synskärpa med båda ögonen) som Transportstyrelsen har vid ansökan om lämplighetsintyg för körkort

– en syn som blir oskarp på en meters avstånd, strax efter bilrutan.

Foto: PMAGI, Petter Magnusson

Kort om resultaten av Synbesiktningen 2020

 • 10 procent har en olaglig syn, dvs. en synskärpa som ligger under dagens körkortskrav.
 • 97 procent anser att de ser tillräckligt bra för att köra säkert.
 • 91 procent vill lagstadga synkontroller vid körkortsförnyelse.
 • 79 procent av de som vill se lagkrav vill att det införs vid 55 års ålder eller tidigare.
 • 85 procent tycker att bilister bör kontrollera synen minst vart femte år för att köra trafiksäkert.
 • 74 procent av Sveriges bilister tycker det är svårt eller mycket svårt att se personer utan reflex i mörker (kvinnor 82 procent, män 64 procent).

Synbesiktningen 2020 genomfördes den 15 oktober. 1 252 bilister svarade på attitydfrågor kring syn och bilkörning, varav 784 bilister gjorde ett syntest.

För statistik och analys läs faktasida här:

www.synoptik.se/synbesiktningen

Vad är Synbesiktningen?

Synbesiktningen är ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen. Syftet är att uppmärksamma både synens betydelse för ansvarsfull bilkörning samt vikten av att synas i trafiken. Under tolv år har totalt över 27 000 syntester genomförts, 2020 svarade 1252 bilister på attitydfrågor och 784 testade sin syn. Resultatet för 2020 års undersökning visar att 10 procent av förarna har en syn som är direkt olaglig** och oskarp redan på en meters avstånd. Synbesiktningen genomförs varje år under hösten då kraven på bilförarnas syn ökar som mest. För mer information, besök www.synoptik.se/synbesiktningen

Kort om Synoptik

Synoptik etablerades i Sverige 1991 och är dag med 144 butiker och en omsättning över 1,2 miljarder kronor en av landets ledande aktörer inom optik. Genom att erbjuda kvalitetsoptik som alla kan ha råd med ska Synoptik bli Sveriges folkoptiker. Företaget ägs delvis av Synoptikfonden, en icke vinstdrivande stiftelse som verkar för att främja nordisk forskning inom optik. Varje år skänks därför en del av vinsten från Synoptik till forskning inom optik och oftalmologi. Synoptik är även en del av GrandVision N.V., en världsledande aktör inom optisk detaljhandel, med drygt 7 000 butiker i fler än 40 länder. För mer information, se www.synoptik.se

Kort om Bilprovningen

I mer än 55 år har Bilprovningen arbetat för ökad trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan. Verksamheten kännetecknas av ansvar, oberoende och kvalitet. Med 100 stationer och cirka 550 medarbetare är Bilprovningen Sveriges ledande aktör för besiktning av motordrivna fordon. Under 2019 omsatte företaget 647 MSEK. Bilprovningen grundades 1963 och ägs av svenska staten. För mer information besök www.bilprovningen.se

För mer information

Lottie Funck Ekelund, marknadsdirektör Synoptik, mobil: +46 (0)73-523 40 22, e-post: lfe@synoptik.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Anders Ekhammar, pressansvarig Synoptik, mobil: +46 (0)70-746 25 79, e-post: anders.ekhammar@perspective.se