Mer innehåll

Bilprovningens besiktningsstatistik 2021:

Många lätta släp i dåligt skick

Våren är i antågande och snart är det högsäsong för lätta släp. Bilprovningen, som verkar för säkra fordon, höjer dock ett varningens finger för att många kan vara i dåligt skick. Av de drygt 93 000 som besiktades under 2021 hade fyra av tio lätta släp brister och vart fjärde fel som kräver efterkontroll.

De lätta släpen är populära i Sverige och används framför allt på våren och sommaren för att lösa diverse transporter. Därför är det extra viktigt att de är slitstarka, robusta och säkra. Samtidigt pekar Bilprovningens besiktningsstatistik på att det råder oroväckande många brister i fordonsparken.

Under 2021 kontrollbesiktade Bilprovningen drygt 93 000 lätta släp*, varav fyra av tio (40,2 procent) fick anmärkningar. Högst andel hade Kronobergs län med 45,7 procent och lägst Gotlands län med 31,9 procent.

Vart fjärde (23,6 procent) hade fel som krävde efterkontroll vilket innebär att bristerna är så pass allvarliga att det behövs en fackmannamässig bedömning av att felen avhjälpts.

Negativ trend

En jämförelse mellan Bilprovningens besiktningsstatistik 2020 och 2021 pekar på en försämring. Andelen lätta släp som fick anmärkningar ökade från 38,7 till 40,2 procent fel och andelen som hade fel med krav på efterkontroll ökade från 22,4 till 23,6 procent.

- Jag hoppas att trenden vänder och att vi snart får se fler fordon med färre fel. Oavsett om släpet brukas eller inte, är regelbundet underhåll A och O – och kanske ännu viktigare om det inte används under längre perioder, säger Per-Anders Blommefors som är besiktningsansvarig på Bilprovningen.

Fler fel på bromsade släp

Under 2021 kontrollbesiktade Bilprovningen närmare 67 000 bromsade lätta släp. Dessa släp är försedda med bromsar och har normalt en större lastkapacitet. Av dessa hade fyra av tio (43,2 procent) brister och vart fjärde (26,9 procent) fel som kräver efterkontroll.

Resterande 26 000 lätta släp som Bilprovningen kontrollbesiktade under 2021 var obromsade vilket innebär att de saknar bromsar och är beroende av dragfordonets bromsar samt oftast inte samma lastkapacitet. Bristerna bland dessa släp var något lägre (32,5 procent), liksom felen som kräver efterkontroll (15,2 procent).

Besiktningsintervall för lätta släp

Lätta släp kontrollbesiktas första gången efter fyra år i trafik och därefter vartannat år.

*) 0–3 500 kg exklusive husvagnar

Bilaga: Tabell med 2021 och 2020 års besiktningsresultat för lätta släp totalt, bromsade och obromsade samt länsvis. Excel, 41.3 kB.

Två tekniker besiktar ett hästsläp i en besiktningshall

Ett hästsläp kontrollbesiktas av två besiktningstekniker på Bilprovningen i Tidaholm Foto: Bilprovningen

För mer information

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Per-Anders Blommefors, besiktningsansvarig, mobil: 0730-94 14 25, e-post: per.anders.blommefors@bilprovningen.se