Mer innehåll

Stor andel däckexplosioner på husvagnar

Var sjätte husvagn har råkat ut för minst ett däckhaveri under de senaste tio åren. Över hälften berodde på explosioner. Det visar en undersökning från Svenska däcksäkerhetsrådet, där Bilprovningen ingår.

På husvagnsdäck är det betydligt vanligare med skador som till exempel sprickor eller separation av slitbanan jämfört med personbilsdäck.

– Vår besiktningsstatistik visar att anmärkningar på däck på grund av skador är mer än
dubbelt så vanliga för husvagnar jämfört med för personbilar, säger Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef på Bilprovningen.

För att öka kunskapen om däckhaverier på husvagnar genomförde Svenska däcksäkerhetsrådet sommaren 2021 en undersökning, där 7 500 husvagnsägare deltog. En enkät skickades ut genom Caravan Club, SCR Svensk Camping och Folksam.

Av undersökningen framkom att var sjätte husvagnsägare hade råkat ut för minst ett däckhaveri på husvagnen under den senaste tioårsperioden. Med däckhaveri menas en hastig
punktering och inte pyspunka. Drygt hälften angav att det blev en däckexplosion.

Däck på fordon som står mycket stilla är extra utsatta, särskilt däcken på den soliga sidan. En annan viktig fråga är belastning och rätt däcktryck.

– För hög belastning eller för lågt däcktryck är direkt förödande för däcken. Däcken blir då
för varma, vilket skyndar på åldrandet och kan också leda till däckhaveri, säger Dennis
Alexis, informationschef på STRO – The Scandinavian Tire & Rim Organization.

Nästan hälften av alla som deltog i undersökningen angav att de inte kontrollerade däcktrycket på husvagnen tillräckligt ofta.

Skador och olycksrisk

Tre av tio som deltog i undersökningen fick skador på husvagnen i samband med däckhaveriet, från lättare skador på hjulhus och golv till totalhaveri. Även om ingen angav att
däckhaveriet ledde till personskador upplevde fyra av tio en viss eller stor risk för att en
trafikolycka skulle inträffa. Många lyfte fram hur farligt det är att bli stående på vägrenen
och där utföra ett däckbyte, med risk för att bli påkörd av andra fordon.

Enligt Trafikverket får cirka tre personer per år sätta livet till när de får punktering, motorstopp eller liknande längs motorvägar eller mötesfria 2+1-vägar.

Bättre koll på husvagnsdäcken

En klar majoritet av de tillfrågade i undersökningen ansåg att mönsterdjupet var bra och
att däckens skick i övrigt var bra vid tiden för det senaste däckhaveriet. Mattias Hjort,
forskningsledare på VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut, menar att med en
mer noggrann kontroll av däcken hade kanske många däckhaverier kunnat undvikas.

– Som husvagnsägare bör man regelbundet inspektera däcken, för att upptäcka sprickor
eller andra skador. Man ska också kontrollera däcktrycket flera gånger under säsongen.
Det är dessutom bra att täcka över däcken och skydda från solljus om husvagnen står stilla
längre perioder.

Svenska däcksäkerhetsrådet

Svenska däcksäkerhetsrådet är sedan starten 2019 ett öppet forum för utbyte av kunskap
och erfarenheter kopplade till däck, trafiksäkerhet och andra hållbarhetsfrågor. Rådet träffas cirka fyra gånger om året och arbetar även i olika arbetsgrupper. I rådet deltar bland
annat representanter för däck- och fälgbranschen, fordonsbranschen, Trafikverket, Transportstyrelsen, VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut, Bilprovningen, Försäkringsbranschen samt universitet och högskolor.

Bilaga: Rapport ”Enkätundersökning om däckhaverier på husvagn” Pdf, 3.3 MB.

Bil och husvagn på väg

På husvagnsdäck är det betydligt vanligare med skador som sprickor eller separation av slitbanan jämfört med personbilsdäck.

För mer information

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef Bilprovningen, mobil: 070-687 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Pontus Grönvall, Däckbranschens informationsråd/Däckbranschen Sverige, mobil: 0705-67 37 47, e-post: pontus@dackinfo.se

Dennis Alexis, STRO – Scandinavian Tire and Rim Organization, telefon: 08-50 60 10 52, e-post: info@stro.se

Mattias Hjort, VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut, telefon: 013-20 42 91, e-post: mattias.hjort@vti.se

Anders Ydenius, Folksam, mobil: 0708-31 62 86, e-post: anders.ydenius@folksam.se