Mer innehåll

Tio år sedan omregleringen och 56 år sedan Bilprovningens start

Idag är det tio år sedan marknaden för fordonsbesiktning konkurrensutsattes. Det är också exakt 56 år sedan provningsverksamheten startade på sju orter. Bilprovningen är fortsatt marknadsledande även om antalet aktörer numera är många och stationstillväxten hög.

Idag, onsdagen den 1 juli 2020, har vi anledning att minnas några milstolpar i Sveriges fordons- och besiktningshistoria. Det är på dagen exakt tio år sedan marknaden omreglerades. Det är dessutom exakt 56 år sedan provningsverksamheten startade på sju orter och de första besiktningarna gjordes. Här berättar vi mer om dessa milstolpar.

1964: Från sju till 135 stationer

AB Svensk Bilprovning (Bilprovningen) grundades den 20 september 1963. Den 1 juli 1964 startade provningsverksamhet på sju orter; Stockholm-Frihamnen, Kalmar, Oskarshamn, Västervik, Helsingborg, Arvika och Söderhamn.

Sammanlagt utfördes under andra halvåret 1964 37 000 frivilliga fordonsbesiktningar och i början av 1965, när kontrollbesiktningen blev obligatorisk, var verksamhet igång vid 108 fasta stationer och 27 besöksstationer.

2010–2020: Från 192 till 541 stationer

46 år senare, närmare bestämt den 1 juli 2010, omreglerades den svenska marknaden för fordonsbesiktning. Bilprovningen hade vid den tidpunkten 192 stationer. I övrigt fanns endast en annan aktör med en station.

Nu är antalet aktörer betydligt fler och i slutet av mars uppgick totala antalet ackrediterade anläggningar på marknaden till 541. Det motsvarar en ökning om 349 stycken eller hela 182 procent sedan omregleringen. Trots den snabba och kraftiga utvecklingen är Bilprovningen fortsatt marknadsledande.

Stationstillväxten har medfört en ökning av tillgängligheten för fordonsägarna. Likaså har antalet tjänster och arbetstillfällen blivit fler. Det innebär att syftet med omregleringen uppnåtts.

Fler milstolpar och mer läsning hittar du på www.bilprovningen.se/historik

För mer information

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se