Mer innehåll

Kantar Sifo och Synbesiktningen 2020: Var tredje gångtrafikant bär inte reflex
– Sveriges bilister vill ha reflexlag

En av tre (32 procent) svenska gångtrafikanter använder aldrig eller sällan reflex när det är mörkt. Det visar en riksrepresentativ undersökning gjord av Kantar Sifo (november 2020) på uppdrag av Synbesiktningen, Sveriges största syntest av bilförare och ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen. Samtidigt visar Synbesiktningen, som genomförts sedan 2008 och senast i oktober 2020, att 86 procent av Sveriges bilister vill ha en lag för att gångtrafikanter ska bära reflex i mörker.

Att upptäcka gångtrafikanter som inte bär reflex i mörker är svårt. Studier från bland andra NTF* visar att en person som använder reflex syns på 125 meters avstånd från en bil med halvljus, medan en person med mörka kläder utan reflex syns först på 20-30 meters avstånd. Detta resulterar i att närmare 9 av 10 bilister vill ha en lag för att gångtrafikanter ska bära reflex i mörker. Idag använder en av tre (32 procent) svenska gångtrafikanter aldrig eller sällan reflex när det är mörkt enligt undersökningen av Kantar Sifo.

– Vi ser avsevärt sämre när det är mörkt ute, lägger man till nederbörd och blöt vägbana blir det ännu värre. Det mänskliga ögat är gjort för dagsljus och har svårt att uppfatta detaljer och djup i mörker säger Stina Lönn, chef för klinisk utveckling på Synoptik.

Svårt att se gångtrafikanter utan reflex

74 procent av bilisterna säger i 2020 års Synbesiktningen att de upplever att det är svårt eller mycket svårt att se gångtrafikanter som inte använder reflex i mörker. Särskilt kvinnor upplever detta som ett problem, hela 82 procent instämmer i detta påstående, medan motsvarande siffra för män är 64 procent.

– Sverige är ett land med många mörka timmar under året. Synen hos föraren är naturligtvis viktig, likväl som rätt belysning på bilen är avgörande för en säker trafikmiljö. Men reflexen är en mycket enkel och bra livförsäkring som vi alla borde använda oss av, säger Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef på Bilprovningen.

Storstadsbor sämst på att använda reflex

Undersökningen av Kantar Sifo visar att 84 procent av alla svenskar har en reflex för eget bruk. I vilken utsträckning den används beror främst på två faktorer, var man bor och ålder. Norra Sverige är bäst, där 86 procent ofta eller alltid använder reflex i mörker, medan storstadsregionerna (Stockholm, Göteborg och Malmö) är sämst med 61 procent som ofta eller alltid använder reflex i mörker. Med ökad ålder är det tydligt att man blir bättre på att frekvent använda reflex.

Synbesiktningen 2020 genomfördes den 15 oktober. 1 252 bilister svarade på attitydfrågor kring syn och bilkörning, varav 784 bilister gjorde ett syntest. Undersökningen av Kantar Sifo genomfördes i november 2020 och är en riksrepresentativ undersökning med 2308 intervjuer.

För statistik och analys för Synbesiktningen och Sifo Kantar-undersökningen

Läs faktasida här: www.synoptik.se/synbesiktningen

Kort om resultaten av Kantar Sifo och Synbesiktningen 2020

  • 84 procent av svenskarna äger en reflex för eget bruk.
  • 32 procent använder aldrig eller sällan reflex när de är ute och går i mörker.
  • 74 procent av Sveriges bilister tycker det är svårt eller mycket svårt att se personer utan reflex i mörker.(Kvinnor 82 procent, män 64 procent)
  • 86 procent av Sveriges bilister vill se lagkrav på reflex för gångtrafikanter i mörker.
  • 91 procent vill lagstadga synkontroller vid körkortsförnyelse.

* Läs mer om gångtrafikanter och reflexer här.

** Med olaglig synskärpa menas att de testade personerna inte uppfyller den gräns (minst 0,5 i synskärpa med båda ögonen) som Transportstyrelsen har vid ansökan om lämplighetsintyg för körkort.

Vad är Synbesiktningen?

Synbesiktningen är ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen. Syftet är att uppmärksamma både synens betydelse för ansvarsfull bilkörning samt vikten av att synas i trafiken. Under tolv år har totalt över 27 000 syntester genomförts, 2020 svarade 1252 bilister på attitydfrågor och 784 testade sin syn. Resultatet för 2020 års undersökning visar att 10 procent av förarna har en syn som är direkt olaglig** och oskarp redan på en meters avstånd. Synbesiktningen genomförs varje år under hösten då kraven på bilförarnas syn ökar som mest. För mer information, besök www.synoptik.se/synbesiktningen

Kort om Synoptik

Synoptik etablerades i Sverige 1991 och är idag med 144 butiker och en omsättning över 1,2 miljarder kronor en av landets ledande aktörer inom optik. Genom att erbjuda kvalitetsoptik som alla kan ha råd med ska Synoptik bli Sveriges folkoptiker. Företaget ägs delvis av Synoptikfonden, en icke vinstdrivande stiftelse som verkar för att främja nordisk forskning inom optik. Varje år skänks därför en del av vinsten från Synoptik till forskning inom optik och oftalmologi. Synoptik är även en del av GrandVision N.V., en världsledande aktör inom optisk detaljhandel, med drygt 7 000 butiker i fler än 40 länder. För mer information, se www.synoptik.se

Kort om Bilprovningen

I mer än 55 år har Bilprovningen arbetat för ökad trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan. Verksamheten kännetecknas av ansvar, oberoende och kvalitet. Med 100 stationer och cirka 550 medarbetare är Bilprovningen Sveriges ledande aktör för besiktning av motordrivna fordon. Under 2019 omsatte företaget 647 MSEK. Bilprovningen grundades 1963 och ägs av svenska staten. För mer information besök www.bilprovningen.se

Foto: PMAGI, Petter Magnusson

För mer information

Lottie Funck Ekelund, marknadsdirektör Synoptik, mobil: +46 (0)73-523 40 22, e-post: lfe@synoptik.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Anders Ekhammar, pressansvarig Synoptik, mobil: +46 (0)70-746 25 79, e-post: anders.ekhammar@perspective.se