Mer innehåll

Bilprovningens besiktningsstatistik 2022:

Brister hos sex av tio tunga lastbilar

Utfallet av Bilprovningen besiktningsstatistik för 2022 visar att andelen brister hos tunga lastbilar är hela 63,7 procent. Det är en hög andel jämfört med andra fordonsslag och känns extra kritiskt för trafiksäkerheten med tanke på fordonens vikt och storlek.

Under 2022 kontrollbesiktade Bilprovningen närmare 25 000 tunga lastbilar (totalvikt över 3,5 ton). Sex av tio (63,7 procent) fick anmärkningar. Med undantag av A-traktorer är detta den högsta andelen av alla fordonsslag.

Högsta andelen tunga lastbilar med brister hade Kronobergs och Västerbottens län med 67,7 procent. Lägsta andelen hade Örebro län med 53,9 procent.

Bristerna måste åtgärdas snarast och när det är gjort får fordonet brukas som vanligt.

Brister i bromssystemet vanligaste orsaken till ombesiktning

Fyra av tio tunga lastbilar (45,1 procent) hade fel som krävde ombesiktning. Detta innebär att bristerna är så pass allvarliga att fordonet kräver en fackmannamässig bedömning av att felen har avhjälpts.

Merparten (29,2 procent) av felen berodde på en eller flera brister i bromssystemet och 16,7 procent på anmärkningar i styrsystemet samt i 20,2 procent i hjulsystemet.

- Flest anmärkningar berodde på att ojämn bromsverkan vilket innebär att skillnaden på den uppmätta bromskraften mellan vänster och höger sida överstiger 30 procent. Detta kan leda till att fordonet drar snett vid en inbromsning och riskerar att hamna i mötande körbana eller i terrängen., säger Per-Anders Blommefors som är besiktningsansvarig på Bilprovningen.

Allt fler som har fel som kräver ombesiktning

En jämförelse mellan Bilprovningens besiktningsstatistik 2021 och 2022 visar att andelen tunga lastbilar som hade fel med krav på efterkontroll ökade med 1,5 procentenheter, från 43,6 till 45,1 procent.

Besiktningsintervall för tunga lastbilar

En tung lastbil (totalvikt över 3,5 ton) kontrollbesiktas för första gången inom ett år efter att den togs i bruk och därefter senast 12 månader efter föregående besiktning.

Bilaga: Tabell med 2022 och 2021 års besiktningsresultat för tunga lastbilar samt länsvis. Excel, 39.7 kB.

Tung lastbil på parkeringen framför en av Bilprovningens stationer.

6 av 10 tunga lastbilar fick anmärkningar under 2022. Foto: Bilprovningen

För mer information

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Per-Anders Blommefors, besiktningsansvarig, mobil 0730-94 14 25, e-post: per.anders.blommefors@bilprovningen.se