Mer innehåll

Bilprovningens statistik 2021:

Var fjärde motorcykel har brister

Våren är här och det är högsäsong för motorcyklar. Jämfört med andra fordonsslag är de i gott skick, men av de drygt 33 000 som Bilprovningen besiktade under 2021, hade var fjärde motorcykel brister och var tionde fel som kräver efterkontroll.

Generellt sett är Sveriges hojar i gott skick jämfört med andra fordonsslag – något som är glädjande när vi står inför årets högsäsong. En förklaring, utöver korta körsträckor, är att motorcyklarna vårdas väl av sina ägare. Dessutom är säsongen kort. Trots detta visar Bilprovningens besiktningsstatistik för 2021 att det finns brister i fordonsparken.

Ombesiktning för var tionde mc

Av 33 000 besiktade motorcyklar* hade var fjärde (23,4 procent) brister och var tionde (11,1 procent) fel som krävde efterkontroll vilket innebär att fordonet inte får användas mer än nödvändigt innan felen har åtgärdats och en fackmannamässig bedömning gjorts av att de har avhjälpts.

Högsta andelen motorcyklar med brister hade Kronobergs län med 26,4 procent och lägsta andelen Gävleborgs län med 17,5 procent.

De vanligaste anmärkningarna avsåg halvljus, slitna däck, skylt- och stopplyktor, kedjor samt avsaknad av reflex. Många brister kan också hänföras till ”modifieringar” av större eller mindre omfattning som ägaren gjort på sin motorcykel och som inte kan godtas ur trafiksäkerhets- och miljösynpunkt. Det kan till exempel gälla ändrad belysning och utbytta eller ombyggda avgassystem som inte uppfyller bullerkraven.

Bilprovningens tips för att förebygga fel

Här är några bra tips för att själv underhålla motorcykeln och förebygga fel.

  1. Halvljus: Om halvljuset är felriktat, dvs. för högt eller för lågt, kan fordonet blända mötande trafik. Tyvärr är det svårt att se detta själv utan en ordentlig mätutrustning. Om ändringar har gjorts kan det vara bra att besikta fordonet eller att be en verkstad att titta på det.
  2. Däck: Kontrollera däckens skick regelbundet - mönsterdjup, sprickor, skador och lufttryck. Med hög hastighet eller extra tung last slits däcken snabbare.
  3. Belysning/lampor: Kontrollera med jämna mellanrum att lampor fungerar. Kom även ihåg stoppljuset.

- Det är viktigt att halvljuset belyser vägen så långt det går. Ett rätt inställt halvljus medför bättre sikt och ökar trafiksäkerheten, säger Per-Anders Blommefors som är besiktningsansvarig på Bilprovningen.

Försämrat besiktningsutfall jämfört med 2020

En jämförelse mellan Bilprovningens besiktningsstatistik 2020 och 2021 pekar på ett aningen försämrat skick på motorcyklarna. Andelen som fick anmärkningar ökade med en procentenhet från 22,4 till 23,4 procent fel och andelen som hade fel med krav på efterkontroll ökade med 0,6 procentenheter, från 10,5 till 11,1 procent.

Besiktningsintervall för motorcyklar

Motorcyklar kontrollbesiktas för första gången efter fyra år i trafik och därefter vartannat år.

Bilaga: Tabell med 2021 och 2020 års besiktningsresultat för motorcyklar totalt och länsvis.

*) Bilprovningen är ledande på kontrollbesiktning av motorcyklar med strax över 30 procent av den totala marknadsvolymen.

Motorcyklist framför en bilprovningsstation

Generellt sett är Sveriges hojar i gott skick jämfört med andra fordonsslag Foto: Bilprovningen

För mer information

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Per-Anders Blommefors, besiktningsansvarig, mobil: 0730-94 14 25, e-post: per.anders.blommefors@bilprovningen.se