Mer innehåll

Bilprovningen förvärvar Svensk Maskinprovning AB

Bilprovningen förvärvar Svensk Maskinprovning AB och utökar därmed sin verksamhet från fordonsbesiktning till att även omfatta tjänster såsom besiktning, certifiering och provning inom maskin- och miljösäkerhet. Genom förvärvet förstärker Bilprovningen sin konkurrenskraft och position på marknaden.

Bilprovningen har ingått avtal med statligt ägda RISE (Research Institutes of Sweden AB) om att förvärva Svensk Maskinprovning AB (SMP) i syfte att utveckla sin verksamhet.

- Vi känner oss nöjda med affären och är glada över att förvärva SMP som vi redan har ett stort förtroende för, men också ser en stark potential i att kunna fortsätta utveckla tillsammans. Bilprovningen är inne i en expansiv fas och förvärvet känns som ett naturligt nästa steg i vår tillväxtstrategi. Det gör oss betydligt mer konkurrenskraftiga, säger Bilprovningens vd Niklas Stragne.

Breddat tjänsteutbud

SMP erbjuder tjänster inom maskin- och miljösäkerhet och är bland annat ackrediterat för besiktning av alla entreprenadmaskiner, lyftanordningar, portar och hissar. Därtill utför SMP miljökontroller, certifiering och provning.

SMP är liksom Bilprovningen rikstäckande och en av de ledande aktörerna på sitt område.

- SMP har en närliggande verksamhet och är på så sätt en perfekt match till Bilprovningen. Utöver synergieffekter kommer förvärvet att komplettera och bredda vårt utbud. Vi får en palett av tjänster som möjliggöra ett mer komplett kunderbjudande, fortsätter Niklas Stragne.
SMP har cirka 85 medarbetare fördelade på tre anläggningar och en fältorganisation. Det finns ett huvudkontor i Lund, kontor med certifieringsverksamhet i Uppsala och i Umeå. För besiktning finns en rikstäckande fältorganisation med cirka 60 besiktningsingenjörer.

Smidig övergång för alla

SMP kommer att drivas vidare under befintligt varumärke och medarbetarna fortsätta att arbeta med sina kunder. Bilprovningen vill på så sätt försäkra alla om en smidig och bra övergång i samband med förvärvet.

- Jag är mycket glad över att välkomna personalen på SMP att bli en del av bilprovningsfamiljen. Vi är imponerade av ert ambitiösa arbete och förflyttning framåt. Nu ser vi fram emot att bygga vidare på, stärka och bredda vår gemensamma kompetens, avslutar Bilprovningens vd Niklas Stragne.

Bilprovningen tillträder som ägare till SMP i början av juni 2023.

KPMG AB har agerat finansiell rådgivare och Bird & Bird Advokat AB juridisk rådgivare i transaktionen.

En gulklädd man i en hjullastare av fabrikatet Volvo lastar grus i ett grustag.

Bilprovningen förvärvar Svensk Maskinprovning AB Foto: Foto: Volvo Construction Equipment

För mer information

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se.