Mer innehåll

Bara fyra av tio husvagns- och husbilsägare kontrollerar gasolen

Fram till april 2009 kontrollerades gasolen på samtliga husvagnar och husbilar. 2020 års besiktningsstatistik från Bilprovningen visar att andelen numera är mer än halverad vilket är oroväckande eftersom läckage och trasiga slangar, som är de vanligaste bristerna, kan orsaka otäcka olyckor och i sämsta fall få allvarliga konsekvenser för en hel camping.

Att årligen kontrollera gasolutrustningen i husvagnen eller husbilen är viktigt för att undvika brand och explosion samt känna sig trygg på vägen, campingen eller ställplatsen. Förr kontrollerades samtliga fordon med gasolbehållare, men kravet upphörde i april 2009 till följd av nya EU-regler.

Statistik från Bilprovningen visar att andelen husvagnar och husbilar som genomgick en gasolkontroll under 2020 uppgick till 41 procent. Det är färre än hälften sedan kontrollen var obligatorisk.

- Följderna av läckage kan bli ödesdigra. I värsta fall kan gasen antändas. Därför är det oroväckande att allt färre väljer att göra en gasolkontroll, säger Per-Anders Blommefors, besiktningsansvarig på Bilprovningen.

Gasolläckage vanligaste bristen

Av de kontrollerade fordonen hade 3 procent brister, varav majoriteten (80 procent) utgjorde läckage i gasolinstallationens täthet, följt av skadade gasolslangar (11 procent).

- Jag vill betona vikten av att inte begränsa gasolskåpets ventilation och att inte fylla skåpet med lösa föremål som kan skada ledningar och tuber under färd. Det är också viktigt att se över gasolslangarna och byta ut eventuella torrsprickor, fortsätter Per-Anders Blommefors.

Enligt statistiken var andelen husvagnar med brister större än andelen husbilar (4 jämfört med 2 procent). Högst andel fordon med brister hade Uppsala län med 6 procent och lägst Blekinge län med 0 procent.

Så görs en gasolkontroll

Bilprovningen erbjuder gasolkontroll antingen i samband med besiktningen eller fristående. I tjänsten ingår kontroll av slangar, rörledningar och övriga komponenter samt identifiering av skador, förslitning och sprickor i och under fordonet. Fästanordningen för gasolflaskor kontrolleras och därefter sker en täthetskontroll av systemet.

Efter kontrollen får fordonsägaren ett protokoll. Resultatet är rådgivande och rapporteras inte till någon myndighet, men rekommendationen är att åtgärda alla brister innan fordonet används.

Mer tips för en säker campingsemester finns på här.

Bilprovningens besiktningstekniker gör en gasolkontroll på en husbil

Bilprovningens besiktningstekniker gör en gasolkontroll

För mer information

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Per-Anders Blommefors, besiktningsansvarig, mobil: 0736-88 24 27, e-post: per.anders.blommefors@bilprovningen.se