Mer innehåll

Bilprovningen öppnar en station intill E4 i Upplands Väsby

Bilprovningen etablerar sig på nytt i Upplands Väsby. Vid årsskiftet öppnas portarna till en ny, fräsch och lättåtkomlig station på Stockholmsvägen intill Glädjens trafikplats och E4. Stationen kommer att ta emot lätta fordon för kontrollbesiktning och tilläggstjänster.

Efter några års frånvaro återvänder Bilprovningen till Upplands Väsby i form av en nyetablering.

Nybyggd station i välkänt och lättillgängligt läge

Bilprovningen lägger stor vikt vid att vara nära sina kunder och bedömer den nya stationens läge intill E4 som mycket attraktivt.

- Vi är mycket nöjda med läget. Tack vare närheten till motorvägen kommer den att vara väl synlig. Dessutom blir vi granne med Euromaster och andra företag som bilister söker sig till, säger områdeschefen Fredrik Walther, som även ansvarar för Bilprovningens anläggningar i Sollentuna, Märsta och Uppsala-Fyrislund.

Bilprovningens nya station är mycket lättillgänglig, både för invånare och pendlare. Den ligger på Stockholmsvägen 26 intill E4 och Glädjens trafikplats där företag som McDonald’s, ICA och OKQ8 också finns belägna.

Stationen kommer att finnas i en nybyggd och fräsch lokal och kunna ta emot kunder med lätta fordon inklusive motorcyklar. Bilprovningen öppnar stationen vid årsskiftet.

Starkt varumärke

Till skillnad för några år sedan råder numera konkurrens på marknaden för fordonsbesiktning i Upplands Väsby.

- Vi är övertygade om att det finns utrymme för ännu en aktör på orten och det är naturligtvis vår förhoppning att kunderna i valet av leverantör uppskattar vårt varumärke, goda rykte och långa erfarenhet, avslutar Fredrik Walther.

Bilprovningen, som numera ägs till 100 procent av staten, är den ledande och enda rikstäckande aktören på besiktningsmarknaden. Inklusive nyetableringen i Upplands Väsby kommer Bilprovningen att ha 96 stationer från Skurup till Karesuando.

För mer information

Fredrik Walther, områdeschef Upplands Väsby, mobil: 0700-02 00 06, e-post: fredrik.walther@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se