Mer innehåll

Pressmeddelande från Nationella Viltolycksrådet: Viltolyckor med vildsvin och rådjur ökar

Det sker i genomsnitt mer än en (1) viltolycka ungefär var 8.e minut i Sverige. Det innebär att över 62000 förare av fordon årligen är inblandade i en viltolycka. Detta uppmärksammas i Nationella Viltolycksrådets landsomfattande insatsvecka den 23- 29 september mot viltolyckor.

Viltolyckorna är många och har tyvärr ökat de senaste åren. Under 2018 skedde över 63.000 viltolyckor och antal olyckor under 2019 ser ut att närma sig det talet också.

Under rubriken ”Viltvarning – ta det lugnt” har Nationella Viltolycksrådet en insatsvecka,
den 23 – 29 september.

Veckan syftar till att få trafikanterna att bli mer uppmärksam på att vilda djur hela tiden finns på och utefter våra vägar. Även om man har en ett stort fordon så kan en olycka inträffa.

- Vi vill med årets insatsvecka göra alla fordonstrafikanter, såväl vanliga bilförare som yrkesförare uppmärksamma på att det finns vilda djur på och utefter våra vägar och att man därför anpassar körsättet efter detta. Vi måste alla samverka för att få ned antalet viltolyckor och här har förarens kunskap och uppmärksamhet stor betydelse, säger Pernilla Persson på Nationella Viltolycksrådet.

Eftersöksjägarna

Under insatsveckan vill Viltolycksrådet också rikta uppmärksamheten på de eftersöksjägare som på Polismyndighetens uppdrag utför eftersök av det vilda djur som varit inblandade i en viltolycka. Under spårningen är eftersöksjägaren både på vägen och omkring olycksplatsen. För att markera att det är personer på vägen, sätter eftersöksjägaren upp ett varningstält (Ser ut som en stor varningstriangel med text ”Viltolycka”). För fordonsförare är det en signal att sänka hastigheten och passera platsen försiktigt.

- Eftersöksjägarna är människor som arbetar för att minska djurens lidande och förarnas hänsyn gör deras arbete på väg tryggare, säger Pernilla Persson.

En viltolycka kan ske snabbt

Orsakerna till att vi har så stort antal viltolyckor kan vara många och faktorerna kan samverka. En del faktorer har säkert större påverkan än andra. På vissa vägsträckor kan olyckorna vara fler än på andra och detta kan beror på hög fordonstäthet, stor viltstam i området, avsaknad av viltstängsel, närhet till vattendrag m.m. för att nämna några faktorer.

Stora fordon kan också bidra till att föraren invaggas i en trygghet av att en olycka inte händer, och därmed blir mindre försiktig på vägen. Om man ser till antalet registrerade bilar och lastbilar i Sverige så råkar nästan var etthundrade ut för en viltolycka. Över 30 procent av viltolyckorna sker dessutom i de tre storstadslänen.

Vad kan jag som bilförare göra?

Förbered resan och ta redan på var de flesta olyckorna har skett tidigare. Detta gör man bäst genom att besöka Nationella Viltolycksrådets hemsida där den samlade viltolycksstatistiken finns.

Använd också Nationella Viltolycksrådets viltolycksremsa. Den innehåller information om hur en bilförare kan förebygga en olycka. Den visar bilder på de djurarter som, om man sammanstöter med, ska anmäla till Polisen via 112.

Insatsveckan

Insatsveckan, som är landsomfattande, sköts på fältet av de regionala viltolycksråden, där
representanter för de 16 samverkande myndigheterna och organisationerna i Nationella
Viltolycksrådet ingår. Under veckan kommer informationskampanjer att genomföras med utdelning av informationsmaterial i samband med trafikkontroller, vid olika köpcentra och andra stora mötesplatser. En del polisområden kommer att genomföra trafik- och hastighetskontroller på viltolycksdrabbade vägar.

Om olycka ändå är framme

Om en viltolycka inträffar ska man i första hand ta hand om eventuella skadade och varna andra trafikanter t.ex. genom att sätta ut en varningstriangel. Även om man inte kan konstatera någon skada på djuret så ska olyckan ändå alltid rapporteras till
Polisen via SOS 112.

Polisen skickar ut en eftersöksjägare för att spåra djuret och eventuellt avliva det för att förkorta dess lidande. Genom att använda Viltolycksappen, som laddas ner gratis från internet, kan trafikanten lätt ange exakt plats för sammanstötningen. Appen anger de geografiska koordinaterna.

Trafikanterna måste också markera platsen där sammanstötningen skedde. Detta sker bäst genom att använda den s.k. viltolycksremsan som finns att hämta hos Bilprovningen eller Polismyndigheten.

Fakta om Nationella Viltolycksrådet (NVR)

Rådet är ett samarbetsorgan mellan 16 myndigheter och organisationer och har två
verksamhetsgrenar, dels att samordna en viltolycksorganisation med jägare som söker efter trafikskadat vilt, dels ett viltolycksförebyggande arbete. Polismyndigheten har regeringsuppdraget att organisera och samordna eftersöksverksamheten och

Trafikverket har i huvudsak ansvar för det förebyggande arbetet.

*) Vilda djur enligt jaktförordningen § 40 är: björn, varg, järv, lodjur, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn.

För mer information

Fredrik Bergh, Presskontakt NVR, Polismyndigheten, 010-5639137

Regionala rådens ansvariga Kontaktuppgifter finns på Viltolycksrådets hemsida www.viltolycka.se under rubriken länsansvariga. (Polisen är sammankallande för resp. råd)
Information om olycksdrabbade vägar, länsvis olycksstatistik och mer information om Nationella Viltolycksrådet finns på: www.viltolycka.se.