Mer innehåll

Bilprovningen och Friends i samarbete med Kärra HF

Kärra HF är den första idrottsföreningen i Göteborg att ta del av Bilprovningens unika sponsring med hjälp av stiftelsen Friends. Valet av förening gjordes av stationspersonalen i Aröd och Bäckebol. Samarbetet syftar till att utveckla Kärra HF:s värdegrundsarbete.

Bilprovningen är nationell partner till stiftelsen Friends sedan 2021. Det var ett självklart val eftersom båda arbetar för att skapa ett tryggare samhälle. Gemensamt är en nollvision. Det gäller inte ”bara” på vägarna eller i våra barns klassrum, utan även på arbetsplatsen och i kundmötet.

Ett sätt att ge tillbaka

Under 2022 valde Bilprovningen att utvidga samarbetet med Friends till att även omfatta sponsring av idrottsföreningar lokalt. Det har varit ett önskemål från flera stationer under lång tid och ett fint sätt att ge tillbaka till de orter där Bilprovningen verkar.

Ambitionen är att bidra till en tryggare idrott för barn och unga, för att belysa vikten av såväl fysisk som psykisk hälsa. Därför inkluderar Bilprovningens sponsring alltid insatser av Friends inom de områden där föreningen kan behöva stöd och verktyg.

Stationspersonalen valde Kärra HF

Nu har Bilprovningens stationsområde i Göteborg-Aröd och Göteborg-Bäckebol engagerat sig i det lokala sponsringskonceptet. Stationspersonalens val av idrottsförening föll på Kärra HF med cirka 700 aktiva barn och ungdomar.

- Jag tycker det ska bli oerhört trevligt att jobba med en förening som Kärra HF som engagerar spelare i alla åldrar, både på dam- och herrsidan, och som bidrar till att främja ungdomars framtid på plan och utanför plan, säger Ingemar Mingrone Mikac, Bilprovningens stationschef i Göteborg-Aröd och Göteborg-Bäckebol.

Kärra HF uppskattar Bilprovningens unika sätt att sponsra föreningen.

- Ett mycket bra sätt att sponsra idrotten som går helt i linje med Kärra HF:s värdegrundsarbete, säger Magnus Björklund, klubbchef i Kärra HF. Genom Bilprovningens samarbete med Friends får vi ta del av deras kompetens för att skapa en tryggare idrott.

Trygghetskartläggning

Kärra HF har valt att göra en trygghetskartläggning av föreningen tillsammans med Friends. Den inleds med att alla ledare och aktiva 11–18 år besvarar en webbenkät om trygghet. Resultatet, som ger en nulägesbeskrivning, gås igenom tillsammans med föreningsansvariga och styrelsen. Kartläggningen avslutas med en handledningsinsats av Friends där fokusområden identifieras liksom en strategi för föreningens fortsatta systematiska trygghetsarbete.

– Alla vuxna i alla lägen behöver ta sitt ansvar för att skapa trygghet för barn och unga. Detta samarbete är ett fantastiskt exempel på när tre helt olika organisationer i samhället hjälps åt för att ta just det ansvaret och dra nytta av varandra - allt för barns bästa, säger Calle Gustafsson, utbildningschef på Friends.

En man i bilprovningströja och en man i Kärra HF-tröja står bredvid varandra, ler och tittar in i kameran intill en vepa om Kärra HF

Stationschef Ingemar Mingrone Mikac och klubbchef Magnus Björklund hos Kärra HF Foto: Kärra HF

För mer information

Cecilia Blom Hesselgren, Bilprovningens kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Magnus Björklund, klubbchef Kärra HF, mobil: 0707-60 67 47, e-post: magnus@karrahf.se