Mer innehåll

Midsommarvädret – ökar risken för trafikolyckor

Midsommarhelgen är en av årets mest trafikerade helger och i år kan vi räkna med att fler än vanligt väljer att fira i Sverige. Helgen bjuder ofta på snabba väderomslag mellan regn och sol som ger utmanande vägbanor och starka reflexer, vilket i sin tur medför ökad risk för olyckor i trafiken. Synoptik och Bilprovningen ger dig tipsen för en tryggare och säkrare bilresa.

Enligt Trafikverket är torsdagen och söndagen i midsommarveckan de dagar på året då trafiken är som mest intensiv och risken för olyckor extra stor. Statistik från Synbesiktningen 2020, som är ett samarbete mellan Bilprovningen och Synoptik och Sveriges största syntest av bilförare, visar dessutom att allt för många bilister ser dåligt i trafiken. Var tionde förare skulle inte få ta körkort med den synskärpa de har idag. Med detta i åtanke är det än viktigare att förbereda sin resa på bästa sätt.

Bättre sikt med rätt solglasögon och bra vindruta

Att bära solglasögon är ett av de enklaste sätten att förbereda sig för bilresan. De hjälper till att minskar risken för att bli bländad av solljuset och tappa sikten.

– Jag rekommenderar att välja polariserade glas då de tar bort reflexer från exempelvis våta vägbanor som annars kan störa bilkörningen. Dessutom är det viktigt att regelbundet kontrollera synen hos en optiker så man vet att man har en tillräckligt bra syn för att köra bil, gärna vartannat år, säger Stina Lönn, chef för klinisk utveckling på Synoptik.

För att säkerställa god sikt är det även viktigt att ta hand om vindrutorna och se till att varken repor eller smuts försämrar sikten.

– Säkerställ att spolarvätskan är ordentligt påfylld, och att bilrutorna är rena och avtorkade även på insidan. Vid kraftigt regn försämras sikten avsevärt och det blir extra viktigt att vara utrustad med bra vindrutetorkare som har gummi av bra kvalitet och är mjuka vid kall väderlek, säger Per-Anders Blommefors, som är besiktningsansvarig på Bilprovningen.

Tips inför sommartrafiken

  1. Satsa på bra solglasögon: Stark sol bländar och gör att man ser sämre i trafiken. Med UV-skydd och polariserande glas slipper man irriterande blänk och reflexer.
  2. Testa synen: Synen kan förändras långsamt utan att vi märker det, särskilt efter 45-årsåldern. Kontrollera synen hos optikern vartannat år för att vara säker på att synen är trafiksäker.
  3. Se till att bilen har väl fungerande torkarblad: Torkarblad blir med tiden hårda och då försämras rengöringseffekten påtagligt. Vid byte av vindrutetorkare är ett tips att byta till torkarblad av erkänt bra kvalitet som har gummi som tål slitage och håller sig mjuka vid kall väderlek.
  4. Kolla däckens lufttryck och mönsterdjup: Värme är slitsamt för däcken, därför är det extra viktigt att ha rätt lufttryck. Rekommenderat lufttryck finns i bilens manual eller på en etikett ofta placerad på insidan av bilens tanklock, dörrsida eller dörrstolpe. Kolla trycket när däcken är kalla eftersom trycket ökar på varma däck. Mönsterdjupet ska vara minst 1,6 mm men minst 3 mm rekommenderas eftersom ett mönsterdjup på mindre än 3 mm medför en påtagligt ökad risk för vattenplaning vid sommarskurar.
  5. Kolla motorn och kylarvätskan: Se över motorn så att den inte läcker och att kylarvätskenivån är rätt. En överhettad motor kan bli en både farlig och dyr affär.
  6. Se över tillbehören: Säkra att reservhjul, domkraft, varningstriangel och viltremsa finns med i bilen.
  7. Var en alert förare: Ta pauser och se till att vara utvilad för att vara förberedd om farliga situationer skulle uppstå. Det är alltid bra att ha med sig dryck i bilen om man skulle bli stående i bilkö i värmen.

Vad är Synbesiktningen?

Synbesiktningen är ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen. Syftet är att uppmärksamma synens betydelse för ansvarsfull bilkörning. Under 12 år har totalt närmare 30 000 syntester genomförts. Synbesiktningen genomförs varje år under hösten då körförhållandena ofta är extra svåra och kraven på bilförarnas syn därmed ökar. För mer information, besök www.synbesiktningen.se.

Kort om Synoptik

Synoptik är experter på optik sedan grundandet 1931 och har idag över 140 butiker i hela Sverige. Med ett erbjudande om kvalitetsoptik som alla kan ha råd och en årsomsättning på över 1,2 miljarder är Synoptik Sveriges folkoptiker. Företaget ägs delvis av Synoptikfonden, en icke vinstdrivande stiftelse som verkar för att främja nordisk forskning inom optik. Varje år skänks en del av vinsten från Synoptik till forskning inom optik och oftalmologi. Synoptik är även en del av GrandVision N.V., en världsledande aktör inom optisk detaljhandel, med drygt 7 400 butiker i fler än 40 länder. För mer information, se www.synoptik.se.

Kort om Bilprovningen

Bilprovningen (AB Svensk Bilprovning) grundades 1963 och ägs av svenska staten. Företaget är med cirka 100 stationer från Skurup till Gällivare Sveriges ledande aktör för besiktning av motordrivna fordon och har arbetat för ökad trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan i över 55 år. För mer information besök www.bilprovningen.se.

Foto: Magnus Johansson

För mer information

Stina Lönn, chef för klinisk utveckling på Synoptik, mobil: 0626 19 29, e-post: stl@synoptik.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, Bilprovningen, mobil: 070-687 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Per-Anders Blommefors, besiktningsansvarig, Bilprovningen, mobil: 073-688 24 27,
e-post: per.anders.blommefors@bilprovningen.se

Anders Ekhammar, pressansvarig Synoptik, mobil: 070-746 25 79, e-post: anders.ekhammar@perspective.se