Mer innehåll

Årsstämma i AB Svensk Bilprovning

Måns Carlson ny styrelseledamot

Idag avhöll AB Svensk Bilprovning (Bilprovningen) sin årsstämma i Stockholm. Vid stämman beslutades bland annat följande:

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningen för koncernen för verksamhetsåret 2018.

Disposition av vinstmedel

Vinstmedlen disponerades i enlighet med förslag från styrelsen och den verkställande direktören.

Av till förfogande stående vinstmedel, 66 912 767 SEK, utdelas 29 000 000 SEK till aktieägare och överförs 37 912 767 SEK i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelse och vd ansvarsfrihet.

Riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fastställdes i enlighet med styrelsens förslag. Bilprovningen följer regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman fastställde att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sju (7).

Karin Strömberg omvaldes till ordförande och Johan Ekesiöö, Gunnar Malm, Ludvig Nauckhoff, Anna Nilsson-Ehle samt Kristina Patek till ledamöter. Till ny ledamot valdes Måns Carlson.

Måns Carlson (född 1968) är kansliråd vid avdelningen för bolag med statligt ägande på Näringsdepartementet och styrelseledamot i PostNord AB. Måns har många års erfarenhet från den finansiella sektorn, bland annat som aktieanalytiker och investment manager i Brummer & Partners samt som konsult i Bain & Company. I grunden är Måns civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Han har också en Masters in Business Administration från Insead i Frankrike.

- Att bli styrelseledamot i Bilprovningen och ansvara för dess projektledning i statens bolagsförvaltning är en spännande och viktig uppgift som jag ser fram emot, säger Måns Carlson.

Intill tiden för nästa årsstämma omvaldes det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till bolagets revisor med Jonas Ståhlberg som huvudansvarig revisor.

Ledamot Måns Carlson

För mer information

Karin Strömberg, styrelseordförande, mobil 0709-93 67 33, e-post: Karin.Stromberg@sechc.se

Benny Örnerfors, vd, mobil: 0736-88 22 13, e-post: benny.ornerfors@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66 e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se