Mer innehåll

Andreas Myhrman slutar som vd i Bilprovningen

Efter tre år som vd har Andreas Myhrman meddelat styrelsen att han väljer att lämna Bilprovningen för att lämna plats åt en ny vd som med förnyad energi och kraft tar bolaget in i nästa fas. Andreas fortsätter i sin nuvarande roll under en övergångsperiod.

Andreas Myhrman har meddelat styrelsen att han önskar sluta som vd för Bilprovningen. Han tillträdde som vd i oktober 2019 och har varit starkt bidragande till att föra bolaget till dess nuvarande starka ställning.

- Andreas har haft en betydande roll för Bilprovningens transformation. Han har med framgång lett och vänt bolagets utveckling såväl verksamhetsmässigt som affärsmässigt och finansiellt. Styrelsen vill tacka Andreas för hans avgörande insatser och önskar honom varmt lycka till i framtida engagemang, säger Andrea Gisle Joosen, styrelseordförande i Bilprovningen.

- Jag är mycket nöjd med vad vi har åstadkommit under min tid som vd för Bilprovningen. Tillsammans har vi genomgått en förändringsresa och tagit bolaget till en ny nivå. Min bedömning är också att det är rätt tillfälle för en ny vd att ta vid, som med förnyad kraft och energi fortsätter arbetet framåt. Jag vill rikta ett stort tack till styrelsen, ledningsgruppen och alla medarbetare. Det har varit ett privilegium att få leda och utveckla verksamheten tillsammans med er, säger Andreas Myhrman, vd för Bilprovningen.

Styrelsens arbete med att utse en efterträdare är i slutskedet. Andreas Myhrman kvarstår som vd till dess efterträdaren är på plats, dock längst till och med mitten av mars 2023.

Leende man i bilprovningskläder i besiktningshallen

Bilprovningens vd Andreas Myhrman i besiktningshallen på stationen i Kungsängen-Brunna Foto: Bilprovningen

För mer information

Andrea Gisle Joosen, styrelseordförande, mobil: 0705-48 95 87, e-post: andrea.gisle.joosen@gmail.com