Mer innehåll

Var tredje husbil och var fjärde husvagn underkänns hos Bilprovningen

Allt fler väljer att hellre köpa husbil än husvagn. Men när Bilprovningen för första gången nu presenterar besiktningsstatistik för husbilar visar siffrorna att det är fler husbilar som underkänns än husvagnar, trots att husbilar generellt är mycket yngre. Visserligen har husbilar fler kontrollpunkter, men körsträckorna är korta för båda fordonsslag. Totalt underkänns var tredje (32 procent) husbil och var fjärde (27 procent) husvagn.

Inför Elmia Husvagn Husbil, Nordens största mässa för camping och mobilt liv, offentliggör Bilprovningen det senaste besiktningsutfallet för husbilar och husvagnar.

Under 2014 kontrollbesiktade Bilprovningen drygt 18 000 husbilar. Genomsnittsåldern var 12 år. Totalt underkändes var tredje (32 procent). Under 2013 var motsvarande andel 33 procent.

15 procent av husbilarna underkändes med krav på efterkontroll vilket innebär att anmärkningarna är av sådan karaktär att fordonet måste uppvisas på nytt för att säkerställa att felen åtgärdats. Även vid efterkontrollen underkändes 11 procent.

Ökad andel underkända husvagnar

Under 2014 kontrollbesiktade Bilprovningen drygt 24 000 husvagnar. Genomsnittsåldern var 21 år. Totalt underkändes var fjärde (27 procent). Under 2013 var motsvarande andel 24 procent.

Högsta andelen underkända husvagnar hade Stockholms, Kronobergs och Värmlands län med 32 procent. Lägsta andelen underkända hade Norrbottens län med 18 procent.

17 procent av husvagnarna underkändes med krav på efterkontroll. Även vid efterkontrollen underkändes var tionde husvagn (10 procent).

Brister i bromssystem

Av de husbilar och husvagnar som underkändes med krav på efterkontroll var den vanligaste orsaken brister i bromssystemet, främst till följd av ojämn bromsverkan och kort rörelsereserv i bromsen.

- När vi nu för första gången presenterar besiktningsstatistik för husbilar ser vi att andelen underkända totalt är 5 procentenheter högre för husbilar än för husvagnar, trots att de är mycket yngre. Visserligen har husbilar fler kontrollpunkter, men vi tycker att detta ändå är anmärkningsvärt – inte minst med tanke på att husbilar ökar i popularitet och allt fler väljer att köpa en husbil framför en husvagn, säger Morgan Isacsson, Bilprovningens expert på kontrollbesiktning.

Endast 4 av 10 gör en gasolkontroll

Sedan 2009 ingår inte längre gasolkontroll som obligatorisk del i kontrollbesiktningen av husvagnar och husbilar, något som har medfört att underkännandefrekvensen minskat. Samma kontroll finns numera som en tilläggstjänst. Under 2014 valde 40 procent av husvagns- och husbilsägarna att göra en gasolkontroll.

Besiktningsintervall för husbilar och husvagnar

Husbilar med en totalvikt upp till 3 500 kg kontrollbesiktas första gången efter tre år i trafik, andra gången efter två år och därefter varje år. Husbilar med totalvikt över 3 500 kg kontrollbesiktas senast ett år efter det datum som fordonet togs i bruk och därefter årligen.

Husvagnar kontrollbesiktas första gången efter fyra år i trafik och därefter vartannat år.

Tabeller med besiktningsresultatet för husvagnar och husbilar samt länsvis hittar du på www.bilprovningen.se/statistik.

För mer information

Morgan Isacsson, tekniskt sakkunnig, mobil: 0736-88 21 76, e-post: morgan.isacsson@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66
e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Marit Thorin, kommunikatör, mobil: 0705-66 02 37, e-post: marit.thorin@bilprovningen.se