Mer innehåll

Bilprovningen återvänder till Klippan vid årsskiftet

Bilprovningen etablerar sig på nytt i Klippan. Vid årsskiftet öppnas portarna till en ny station, belägen i närheten av väg 13 mellan Ljungbyhed och Ängelholm. Bilprovningen ökar därmed sin närvaro i Skåne. Befintliga stationer är Helsingborg-Berga, Helsingborg-Ättekulla, Malmö-Fosie, Skurup, Eslöv, Simrishamn och Kristianstad-Wä.

Bilprovningen söker kontinuerligt optimera sitt stationsnät för att erbjuda bästa möjliga tillgänglighet och service till sina kunder.

I dagsläget har Bilprovningen sju stationer i Skåne; Helsingborg-Berga, Helsingborg-Ättekulla, Malmö-Fosie, Skurup, Eslöv, Simrishamn och Kristianstad-Wa. Bolaget har sedan en tid tillbaka sökt efter fler lägen för att förstärka sin närvaro i regionen.

Station i lättillgängligt läge

Nu har Bilprovningen fått tillgång till en lokal i ett bra läge och återvänder därmed till Klippan. Bilprovningen etablerade sig för första gången på orten redan 1965 och fanns där till och med 2013, då stationen avyttrades i samband omregleringen av fordonsbesiktningsmarknaden.

- Vi vill erbjuda kunderna en så smidig besiktning som möjligt och då är läget A och O. Lokalen i Klippan motsvarar verkligen våra förväntningar. Den är både enkel att hitta och åka till, säger kundområdeschefen Camilla Blennow, som ansvarar för Bilprovningens anläggningar i Skåne.

Bilprovningens nya anläggning kommer att finnas i närheten av väg 13 mellan Ljungbyhed och Ängelholm, som har ett stort genomflöde av fordon till och från Klippan. Med andra ord blir den lätt att hitta och nå, både för invånare, pendlare och förbipasserande. Adressen är Farbriksallén 11, Klippan.

Just nu anpassas lokalen för Bilprovningens verksamhet. Stationen beräknas öppna vid årsskiftet och kommer att ta emot lätta fordon och mc.

Starkt och välkänt varumärke

Bilprovningen, som numera ägs till 100 procent av staten, är den ledande och enda rikstäckande aktören på besiktningsmarknaden. Inklusive anläggningen i Klippan kommer Bilprovningen att ha 101 stationer från Skurup till Karesuando.

- Vi hoppas att vår service och närhet i kombination med vårt varumärke, goda rykte och långa erfarenhet attraherar många kunder till stationen i Klippan, avslutar Camilla Blennow.

Stationschef Patrik Bengtsson utanför Bilprovningens nyetablering i Klippan

För mer information

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66
e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Camilla Blennow, kundområdeschef Skåne, mobil: 0706-11 65 70, e-post: camilla.blennow@bilprovningen.se